Utredningar

Företag och privatpersoner utsätts dagligen för brott, hot eller andra oönskade händelser. Vi hjälper till att kartlägga omständigheterna kring vad som har hänt samt dokumentera och säkra nödvändig information som rättsvårdande myndigheter kan behöva för att genomföra brottsmål. Vi kan även anlitas som stöd i förhandlingar som civilmål och skiljenämndsförfaranden.

Genom vårt dotterbolag I-CRC har vi även en ledande position inom utredningar för skydd av intellektuella rättigheter, exempelvis piratkopiering.

Tempest