Säkerhetskonsultation

Är ni i behov av stöd för att hitta en passande säkerhetslösning för just er verksamhet? Då kan våra erfarna säkerhetskonsulter hjälpa dig. Tillsammans gör vi en genomgång av er verksamhet, omvärld samt vilka säkerhetstjänster och säkerhetsteknik ni använder idag. Utifrån denna grund analyserar och identifierar vi de risker och konsekvenser som finns, samt ser över rutiner och förslag på eventuellt ytterligare skyddsåtgärder. Vi kan också vara ett stöd i att formulera rutiner för er verksamhet vid en händelse eller kris.

Våra säkerhetskonsulter finns tillgängliga som stöd i ert långsiktiga säkerhetsarbete. Om det finns ett behov av återkommande kontroller kan vi även tillgodose det.

Tempest