Personskydd

Om man av någon anledning tillfälligt eller över en längre tidsperiod behöver ett utökat skydd för sin ledning, sig själv eller sin familj erbjuder vi personskydd. Personskydd är en diskret och pålitlig lösning för att skapa en säkrare vardag. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom området och arbetar med både privatpersoner och företag.

Vi påbörjar alltid ett uppdrag med att göra en analys av hur hotbilden ser ut för att sedan göra en bedömning för vilket skydd som behövs. En mycket viktig del i arbetet är att verka förebyggande och förberedande. Våra medarbetare inom personskydd är ansvariga för många andra specialtjänster inom säkerhet. Detta innefattar exempelvis dold riktad bevakning, skydd vid resor och konferenser, kontroll av avlyssning och övervakning, säkerhet vid transporter av gods, och mycket annat.

Utbildning inom personskydd

Rollen som personskyddsväktare är intressant för många som arbetar inom säkerhetsbranschen. Det är en säkerhetstjänst som håller låg profil och ställer stora krav på dig som arbetar med det. Det första steget för dig som vill gå vidare i din karriär och arbeta med personskydd är en praktisk utbildning. Utbildningen till personskyddsväktare i Sverige regleras av polisens föreskrifter och allmänna råd.

Tempest Security erbjuder grundutbildning till personskyddsväktare och vidareutbildningar för dig som redan är utbildad. Här kan du läsa mer om våra utbildningar. 

Tempest