Bakgrundskontroller

Många företag idag behöver hjälp med att få bakgrundsinformation om personer som det ska inledas ett samarbete med, teckna ett avtal med eller anställa. Vid årsskiftet 2017/2018 väntas möjligheten att begära utdrag ur brottsregistret begränsas, samtidigt som kraven på bakgrundskontroller av motparten (till exempel en anställd eller en kund) ökar.

Vi levererar bakgrundskontroller som hjälper dig och er verksamhet att fatta viktiga beslut. Om så önskas kan vi även bistå med stöd genom hela processen i form av analys och rapporter.

Tempest