Särskilda tjänster

Inom ramen för särskilda tjänster och avancerad säkerhet erbjuder vi specialiserade bevakningstjänster som personskydd och spaning, men även säkerhetskonsultation, utredningar, bakgrundskontroller och utbildningar.

Vårt erbjudande inom Särskilda tjänster;

Tempest