Security Operations Center (SOC)

Vårt Security Operatins Center (SOC) har möjligheten att hantera alla varianter av digitala signaler där mänsklig interaktion vid särskilda händelser är avgörande. Tjänsterna är i dagsläget fokuserade på övervakning, larm och telefonpassning samt stöd för våra tjänster inom Global Support Services. Vi kan hantera merparten av marknadens alla förekommande typer av protokoll för överföring av exempelvis inbrotts- och överfallslarm, till- och frånkopplingskontroll, fjärrövervakning av kameror med mera. Vi utökar protokollen löpande samt jobbar kontinuerligt med att utveckla de områden som vi arbetar mot, med särskilt fokus mot kamera och IoT-lösningar (Internet of Things).

Våra operatörer har förmågan, effektiva system och processer för att hjälpa till när det verkligen behövs. Vår SOC är ett nav för våra säkerhetslösningar och hjälper både våra kunder och medarbetare med att sätta in rätt resurser på rätt plats. Det kan röra sig om att väktare, polis, fastighetsjour, låssmed eller annat rycker ut och får korrekt information för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt; informera affärsresenärer och/eller säkerhetsansvariga hos kunden angående uppkomna säkerhetsärenden och mycket annat. Våra erfarna operatörer stöttar dig och oss dygnet runt, årets alla dagar.

Alla signaler vi tar emot hanteras enligt de behov du har som kund och följer de instruktioner vi upprättar tillsammans. Om dina förutsättningar ändras över tiden hjälper vi till och arbetar ihop för att hitta den lösning som passar dig bäst.

Verksamheten verkar i en auktoriserad och certifierad larmcentral enligt SSF 136:4. Vårt verksamhetssystem är kvalitetscertifierat och uppfyller kraven i de internationella standarderna SS-EN ISO 9001:2015.

Vi hanterar bland annat:

  • Driftlarm: Mottagning av driftlarm och övervakning som säkerställer att kundens elförsörjning, värme, kyla, IT-system mm fungerar som det ska med åtgärder vid störningar
  • Hisslarm: Nödtelefonen i hissar kopplas till vår SOC som hjälper till med reparatör och på de flesta orter kan dessutom våra bevakningspartners hjälpa till med att släppa ut människor som fastnat i hissen.
  • Inbrotts- och överfallslarm: Uppkopplade larmsystem med mottagning för åtgärder som skyddar människor, bostäder, företag och organisationer
  • Kameraövervakning: Genom uppkopplade kameror utför vår SOC visuella schemalagda ronder, verifierar vid larm samt tar emot videosekvenser som är skapade av kameror med intelligent videoanalys.
  • Positionerings-GPS och mobila överfallslarm: Geografisk övervakning av fordon, båtar mm med larm och positionering samt kunder i nödsituation som är i behov av hjälp och assistans, oavsett var de befinner sig.
  • Resesäkerhet: affärsområdet Global Support Services arbetar via vår SOC dygnet om för att skapa trygghet för dina medarbetare utanför kontoret, både vid resor och arbete på annan plats. Medarbetaren stöttas via appen Global Watch, med information om kritiska incidenter, hur risk minimeras, var hjälp och/eller kollegor finns att nå med mera. Oavsett var medarbetare är finns vår SOC som assistans dygnet om, året runt.
Tempest