Stationär bevakning

Stationär bevakning innebär att en eller flera väktare från oss på Tempest finns tillgängliga i enlighet med ert behov – från ett antal timmar under en specifik period till tillsvidarebemanning dygnet runt. Vi tillgodoser löpande bevakningsbehov men kan också hantera tillfälliga, större tillställningar som kräver utökad säkerhet. Vi kan även komplettera bevakningstjänsten med exempelvis teknik i form av övervakning och larm. Då våra väktare i många fall blir ett företags ansikte utåt ställer vi alltid höga krav på professionalism och servicenivå hos alla våra anställda.

Vårt erbjudande inom stationära bevakningstjänster;

 • Trygghetsvärdar
  Våra trygghetsvärdar hjälper fastighetsägare, kommuner och organisationer att höja säkerheten och skapa ökad trygghet i ett område. Arbetet är långsiktigt och förberedande och bygger till stor del på att skapa relationer lokalt med såväl näringsidkare, boende, rättsväsende, andra organisationer och goda krafter.Våra trygghetsvärdar har ofta erfarenhet av andra säkerhetstjänster, exempelvis som väktare eller i arbete med störningsjourer och konflikthantering.

 

 • Skyddsvakter
  Våra skyddsvakter arbetar på platser och områden där det finns ett särskilt skyddsbehov. Det kan röra sig om civila och militära anläggningar, som indirekt eller direkt tillgodoser viktiga samhällsfunktioner, som har ett utökat behov av skydd.Våra skyddsvakter är utbildade enligt polisens krav och godkända av länsstyrelsen. De har ofta andra säkerhetsutbildningar utöver den som skyddsvakt. Vid förhöjd hotbild eller akuta situationer kan vi stödja våra skyddsvakter med ytterligare resurser eller andra specialtjänster.

 

 • Receptionsbevakning
  Våra receptionsväktare tillför en högre säkerhetsnivå för din personal och dina besökare. Alla våra receptionsväktare är utbildade inom säkerhet och vård. Förutom att tillföra ett säkerhets- och servicemedvetande så är de dessutom redo att stödja vid olyckor, sjukdomsfall eller utrymning – till exempel vid brandutryckningar. Därtill kan de utföra kontroller och säkerhetsronder för drift, underhåll, brandskydd och bevakning. Receptionsväktaren bär väktaruniform eller civil klädsel om så önskas. Om du vill samordna flera tjänster i din reception, läs mer om våra övriga tjänster här.

 

 • Centrumbevakning
  För att hantera säkerheten i ett köpcentrum eller varuhus behöver man ofta en kombination av olika bevakningstjänster och tekniska lösningar. Larm, kameraövervakning och stationär bevakning med väktare är vanligt förekommande. Vid mer omfattande uppdrag erbjuder vi alltid en duty manager utöver väktare. Vår duty manager ansvarar för alla led i leveransen och koordinerar andra tjänster och finns tillgänglig för dig och dina frågor. Andra tjänster kan vara parkeringsövervakning, vaktmästare, entrévärdar, och receptionister.
Tempest