Trygghet på arbetsplatsen

Det är viktigt att du och dina medarbetare har grundläggande kunskaper om första hjälpen, livräddning, hjärtstartare och annan akutsjukvård. Det är inte bara en trygghet för er utan också för era kunder och kunders kunder.

Det mest grundläggande kurserna vi erbjuder är hjärt-lungräddning (HLR) med eller utan hjärtstartare. Våra kurser in om hjärt-lungräddning fungerar lika väl som introduktioner för oerfarna som repetitionskurser för erfarna.

Vi tillhandahåller även kurser inom andra aspekter av trygghet och sjukvård, som första hjälp vid olycksplatser, sjukdomsfall, personskador, skador på flera individer och mycket annat.

Vi erbjuder följande kurser inom trygghet och sjukvård:

  • HLR
  • HLR med hjärtstartare
  • Akutsjukvård

Kontakta oss för mer information.

Tempest