Säkerhet och skydd

Medarbetare på en arbetsplats erhåller ofta grundläggande kunskaper om hjärt-lungräddning. Men ibland behövs mer än så. Många arbetar i en verksamhet där deras vardag har en högre risknivå. Vi har lång erfarenhet av såväl utbildning som arbete i utsatta miljöer och kan erbjuda dig och din personal flera kurser inom detta område. Precis som våra övriga utbildningar skräddarsyr vi innehållet efter era behov.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser inom säkerhet och skydd:

  • Konflikthantering
  • Självskydd

Kontakta oss för mer information.

Tempest