Brandutbildning

Brand – Grundutbildning

En brand kan mycket snabbt bli förödande med ett ofta tråkigt efterspel med kostsamma följder. Personskador, egendomsskador, kostnader för stillestånd i verksamheten är bara några exempel på konsekvenserna av en brand.

Att ge sin personal en grundläggande brandutbildning är både en kostnadseffektiv och förebyggande åtgärd.

Personalen kommer efter utbildningen ha grundläggande kunskaper om brandförlopp, vilka förebyggande åtgärder som de enkelt kan utföra samt hur de kan agera vid en brand och förstå vikten av att deras insats kan vara avgörande vid ett brandförlopp.

Vår brandutbildning kan anpassas helt efter er verksamhet, förutsättningar och behov.

Utbildningen bedrivs av instruktörer med mångårig erfarenhet från Räddningstjänst.

Målsättning med utbildningen

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha en grundläggande kunskap om brandförlopp, bli medveten om riskerna vid en brand, förstå vikten av sin egen insats i händelse av brand samt förstå vikten av en snabb och säker utrymning. Deltagaren ska bli väl förtrogen i handhavandet av handbrandsläckare samt förstå betydelsen av sin egen insats i händelse av brand.

Tempest