Tingsrätterna i Stockholm väljer Tempest

Tempest Security har vunnit upphandlingen avseende säkerhetstjänster till tingsrätterna i Stockholm. Domstolsverket har genomfört upphandling av bevakningstjänster till Attunda-, Nacka, Solna, Stockholms- och Södertörns tingsrätter. Uppdraget omfattar fasta ordningsvakter, ordningsvakter på avrop och larmutryckningstjänster. Arbetet kommer att i stor utsträckning innebära säkerhetskontroll vid domstol vilket innebär att många av ordningsvakterna, utöver väktar- och ordningsvaktutbildning, kommer genomgå polisens särskilda utbildning för tjänstgöring med säkerhetskontroll i domstol i enlighet med lag (1980:578) om ordningsvakter § 2a. Uppdraget startar i maj 2015 och beräknas omsätta 7 MSEK under avtalsperioden inklusive optioner.

Om Tempest

Tempest är en helhetsleverantör av bevakning, säkerhet och fastighetstjänster med verksamhet sedan 2004. Bolagen har växt kraftigt de senaste åren och har i dagsläget runt 300 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest