Tempest Security vald som leverantör när SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen

Tempest Security vald som leverantör när SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen

Tempest Security vald som leverantör när SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen. Sedan 20 februari har 465 upphandlande myndigheter möjlighet att avropa lokalt anpassade bevaknings- och larmtjänster med god kvalitet till förmånliga priser.

– SKI har varit grundliga i sitt arbete och vågade använda sig av kvalitetskrav i högre utsträckning än vad som tidigare gjorts i den här typen av upphandling och bransch.  Det är verkligen ett steg framåt och innebär bättre säkerhet för alla parter, säger Mikael Johansson från branschorganisationen Sweguard.

– Vi är mycket stolta över att vara en av tretton utvalda leverantörer, säger VD Andrew Spry. Vi uppfattar det som positivt för både leverantörer och beställare inom branschen att SKI i större utsträckning sätter kvalitét i fokus.

Ramavtalet Bevakning och larmtjänster 2012 beräknas ha en årlig avropsvolym till ett värde av 45 miljoner SEK/år eller 180 miljoner över hela avtalsperioden.

Se pressmeddelandet från SKI: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/supportsidor_1/nyheter_1/pressmeddelande-ski-hojer-kvalitetsribban-i-bevakningsbranschen

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest