Tempest Security utnämns till Gasellföretag

Tempest Security AB har utnämnts av Dagens Industri till Gasellföretag. Bolaget tillhör sålunda ett av de företag i Sverige som växer snabbast med såväl god lönsamhet och sunda finanser.

– Vi är mycket glada över utmärkelsen, säger VD Andrew Spry. Tempest växer i snabb takt och utnämningen till Gasellföretag från Dagens Industri är ett kvitto på att vi går starkt framåt på alla fronter. Vår ambition är att fortsätta vår spännande resa och vårt mål är att bli ett av Sveriges ledande bevakningsbolag. Avgörande för allt vi gjort och vår framtida utveckling är alla våra duktiga medarbetare. Jag vill med detta rikta ett stort tack till alla för deras insatser.

Om Tempest

Tempest är en helhetsleverantör av bevakning, säkerhet och fastighetstjänster med verksamhet sedan 2004. Bolagen har växt kraftigt de senaste åren och har i dagsläget runt 300 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest