Tempest Security tecknar Statligt ramavtal om Bevakningstjänster avseende Skyddsvakter Stockolms län

Tempest Security är en utvald leverantör av Skyddsvakter i Stockholm län inom det Statliga ramvatalet om Bevakningstjänster.

”Vi är mycket stolta att vi blivit valda som leverantör till det statliga ramavtalet. Det är en kvalitetsstämpel för oss och ett bevis på att vi lyckats med att bygga ett stabilt bolag under den korta tid vi har verkat. Vi röner just nu stora framgångar och vinner löpande nya kontrakt hos privata såväl som offentliga kunder”, säger Andrew Spry ansvarig för gruppens affärsutveckling.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom fastighetsservice och bevakning sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren flerdubblat sin försäljning och omsätter i dagsläget omkring 16 MSEK årligen.

För ytterligare information kontakta Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se/

 

Tempest