Tempest Security tecknar samarbetsavtal med Military Work

Tempest Security AB (publ) har inlett ett intressant samarbete med företaget Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar marknadsledande tjänster där deras testade, tränade och utvärderade kompetens från försvaret skapar en konkurrensfördel. De kommer i det nya samarbetet stödja Tempest med bemanning inom hela säkerhetsområdet.

– Samarbetsavtal innebär att vi kan få ett stöd med kvalificerad personal då vi behöver förstärka vår egen organisation i samband med exempelvis större event. Samtidigt ger det oss även tillgång till seniora konsulter med unika kompetenser och gedigen bakgrund från Försvarsmakten i vårt arbete på att stötta såväl privat som offentlig sektor i arbetet med uppbyggandet av totalförsvaret enligt regeringsbeslutet maj 2017, säger Mikael Tärnlund, Head of Special Services på Tempest Security.

– Att inleda ett samarbete med ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag, Tempest Security, innebär att vi får en ny partner som ser värdet av en försvarsmaktsbakgrund. Jag ser en stor potential genom detta samarbetet då det kommer att skapa många olika möjligheter för vår personal, allt från de som vill jobba extra under pågående tjänstgöring i Försvarsmakten till de som söker utvecklande heltidstjänster på olika nivåer inom säkerhetsbranschen. Vår vision är att stärka försvaret genom att stärka industrin och de som tjänstgör i den och det kan vi göra tillsammans med Tempest Security, säger Michael Yngvesson, VD Military Work Sverige.

Michael Yngvesson, CEO Military Work Sverige och Mikael Tärnlund, Head of Special Services, Tempest Security AB (publ)

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Tempest