Tempest Security skyddar European Centre for Disease Protection and Control (ECDC)

Tempest Security har vunnit en EU-upphandling avseende leverans av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

ECDC har under hösten genomfört EU-upphandling av säkerhetstjänster till sina verksamheter i Solna. Upphandlingen syftade till att skriva avtal med en leverantör som kan leverera kvalificerad säkerhetspersonal, utreda, rådgiva och implementera skyddsbehov samt säkerhetsutbildningar.

Tempest Security mottog den 30 oktober positivt tilldelningsbesked och leveransen startade i början av december 2015.

– ECDC är vårt första uppdrag åt en EU-myndighet, vilket vi är väldigt stolta över. Uppdraget är krävande och mångfacetterat. Det kommer att involvera specialistfunktioner vi tillhandahåller, vilket gör avtalet både utmanande och särskilt stimulerande, säger VD Andrew Spry.

Uppdraget beräknas omsätta ca 18 miljoner kronor över avtalsperioden inklusive optioner.

Om Tempest

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska  funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest