Tempest Security ser stark tillväxt 2013

Tempest Security har haft en fortsatt god tillväxt under året som gått. Omsättningen ökade under 2012 med över 50% och uppgick till 16,5 MSEK (10,5 MSEK). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) mer än tredubblades och EBITDA-marginalen uppgick till 8% (4%).

Tempest Security har sett vidare tillväxt under de första månaderna 2013. Bolaget har bland annat blivit utvalt som leverantör åt Uppsala Läns Landsting och SKL Kommentus.

– Baserat på vår starka utveckling så här tidigt på året räknar vi med att fördubbla omsättningen 2013 jämfört med föregående år, säger VD Andrew Spry. De kommande månaderna kommer vara oerhört spännande, fortsätter han. Utöver uppstarten av nya kunder kommer ett flertal spännande uppdrag att upphandlas under året och vi ser fram emot att få vara med och konkurrera om dem.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

VD Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

vVD Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest