Tempest Security och Larmassistans City tecknar samarbetsavtal

Tempest Security och Larmassistans City har tecknat ett samarbetsavtal.

”Vi är mycket glada över att kunna inleda ett formellt samarbete med Larmass City. Vi har sedan en längre tid haft samröre och formaliserar det nu. Våra två bolag kompletterar varandras styrkor väl. Vi förbättrar båda utryckningstider såväl som ökar rejält mängden resurser vi kan tillhandahålla för punktinsatser med kort varsel”, säger Andrew Spry, ansvarig för Affärsutveckling inom Tempest Group.

”För oss på Larmass City är lokal och närliggande kontakt mellan oss och våra kunder av stor vikt. Vi stärker oss vidare i det avseendet genom vårt samarbete med Tempest med utökade resurser i gemensamma områden. Därutöver skapar vi vidare trygghet för såväl personal som kunder genom ytterligare stöd vid behov samt minskar ledtiderna för uppstart med kort framförhållning”, tillägger Anders Nygren, VD för Larmass City.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom fastighetsservice och bevakning sedan 2004. Bolagen har under de senaste tre åren växt med nära 300% i snitt per år och omsätter i dagsläget strax under 20MSEK årligen.

För ytterligare information kontakta Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se/.

Om Larmassistans City

Larmassistans City (Bevakningsbolaget LA City och Sjöbevakning AB) är ett av Larm Assistans Sverige AB:s franchisebolag. Bolaget verkar inom nordvästa och södra Stockholm samt Stockholms innerstad. Huvudkontoret finns i Solna och ett lokalkontor i Nacka. Omsättning väntas öka under 2011 och bli omkring 7 MSEK för helåret.

För ytterligare information kontakta Anders Nygren, anders.nygren@larmassistanscity.se.

 

Tempest