Tempest Security och Larm Assistans Sverige tecknar samarbetsavtal

Tempest Security och Larm Assistans Sverige har tecknat ett samarbetsavtal.

”Vi är mycket glada över att kunna inleda ett formellt samarbete med Larm Assistans, vilka vi sedan många år står på god fot med. Våra två bevakningsbolag kompletterar varandra väl och tillåter oss att samordna insatser med kort varsel och nå avgörande volymer för god leverans av enskilda tjänster. Det ger dessutom vidare trygghet åt såväl kunder som medarbetare att vi nu än snabbare kan sätta in stora resurser vid krävande punktåtgärder”, säger Andrew Spry, ansvarig för Affärsutveckling inom Tempest Group.

”Samarbetet med Tempest Security stärker båda bolagens position på Stockholmsmarknaden. Tillsammans kan vi agera som ett starkt alternativ till de stora aktörerna. Därtill så är inte minst våra gemensamma kunder enkom positiva till den ytterligare trygghet samarbetet innebär i form av resurser och responstid”, tillägger Harald Paulsson, Larm Assistans Sverige AB.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom fastighetsservice och bevakning sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren flerdubblat sin försäljning och omsätter i dagsläget strax runt 15 MSEK årligen.

För ytterligare information kontakta Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se/

Om Larm Assistans Sverige AB

Larm Assistans grundades 1996 och är norra Stockholms största bevakningsbolag sedan många år. Verksamheten är fokuserad kring larmutryckning samt bevakning och tillsyn. Bolaget har en egen larmcentral. Larm Assistans Sverige omsatte nära 17 MSEK 2010.

För ytterligare information kontakta Harald Paulsson, harald.paulsson@larmassistans.se

 

Tempest