Tempest Security med i statliga ramavtalet för bevakningstjänster

Tempest Security är ett av de bolag som ingår i Kammarkollegiets ramavtal för bevakningstjänster för statens- och avropsberättigades räkning. Ett stort antal myndigheter ingår i ramavtalet. Avrop väntas ske löpande från avtalet under avtalsperioden.

– Vi är oerhört glada över att vara del i ramavtalet, säger Andrew Spry, VD för Tempest Security. Det är ett mycket starkt erkännande för hur vi utvecklats som säkerhetsleverantör och vi ser fram mot flera givande samarbeten inom avtalet.

Om Tempest

Tempest är en helhetsleverantör av bevakning, säkerhet och fastighetstjänster med verksamhet sedan 2004. Bolagen har växt kraftigt de senaste åren och har i dagsläget runt 300 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest