Tempest Security expanderar med personskydd och specialtjänster inom bevakning

Tempest Security expanderar med personskydd och specialtjänster inom bevakning

Tempest Security har rekryterat Lennarth Ädel som vice VD med ansvar för att starta och utveckla bolagets enhet för specialtjänster inom bevakning. Bolaget har per dagens datum erhållit auktorisation från Länsstyrelsen för att tillhandahålla personskydd. Tempest Security har som mål att vara en helhetsleverantör inom säkerhet, vilket gör tjänsteutökningen till en naturlig del i företagets utveckling. Ädel har nära 30 års branscherfarenhet varav de tolv senaste åren som ansvarig för personskydds- (CPU) och specialtjänster.

– Positionen som ansvarig för enheten specialtjänster är som klippt och skuren för Lennarth Ädel, säger VD Andrew Spry. Hans gedigna erfarenhet från branschen och Ädels goda renommé säkrar såväl en god tillströmning av utbildad och erfaren personal som ett intresse från potentiella kunder. Tillsammans med Ädel har vi rekryterat ett femtontal personskyddsväktare för att arbeta operativt med de nya tjänsterna. Därutöver har Ädel knutit till sig spetskompetens från närliggande branscher.

– Tempest Securitys höga ambitioner innebär en stor utmaning för både mig och min personal, säger Ädel. Genom att bygga en stabil plattform med spetskompetens är vårt mål att ta verksamheten till nästa nivå tillsammans med våra kunder. Dagens allt mer öppna och svåröverskådliga samhälle med allt snabbare informationsflöden och kortare reaktionstider ställer högre krav på alla inom området personskydd och specialtjänster. Produkterna måste bli bredare och mer flexibla samt kunna samverka med kundens verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

VD Tempest Group Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se
vVD Tempest Group Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se
vVD Tempest Security Lennarth Ädel lennarth.adel@tempest.se

Tempest