Tempest Security är Gasellföretag för andra gången

Tempest Security AB har återigen utnämnts av Dagens Industri till Gasellföretag. Bolaget tillhör sålunda ett av de företag i Sverige som växer snabbast med såväl god lönsamhet och sunda finanser.

– Vi är väldigt stolta över utmärkelsen, säger VD Andrew Spry. Vi har fortsatt att växa i hög takt och att bli utnämnt till gasellföretag av Dagens Industri för andra året i rad är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vår ambition är att fortsätta utvecklas starkt och bli ett av Sveriges ledande säkerhetsbolag. Avgörande för allt vi gjort och vår framtida utveckling är alla våra duktiga medarbetare. Jag vill med detta rikta ett stort tack till alla för deras insatser.

Om Tempest Security AB

Tempest Security AB levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska  funktionslösningar och risk management. Tempest Security AB ingår i Tempestgruppen som förutom säkerhetstjänster tillhandahåller säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning samt bemanning- och internservice.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest