Tempest Security antagen som medlem i SWEGUARD

Tempest Security AB beviljades den 24 oktober 2012 medlemskap i SWEGUARD.

”Vi ser medlemskapet som ytterligare bevis för att vi är på väg i rätt riktning. Bolaget har under året haft en stark tillväxt med många nya kunder och en ansenlig del ny personal. Vår förhoppning är att genom ett aktivt engagemang i SWEGUARD kunna ta del av branschens utveckling till fullo”, säger Andrew Spry, VD för Tempest Group

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest