Tempest och Probus går samman

Ägarna till Tempest Sverige AB och Svenska Probus Säkerhet AB har beslutat att fusionera sina verksamheter med varandra. Genom detta bildas ett komplett säkerhets- och serviceföretag med 70 miljoner kronor i årsomsättning och 300 anställda.

– För mig som arbetat med Probus sedan 1999 är ett samgående med Tempest ett självklart val. Tillsammans blir vi en starkare partner för våra kunder. Dessutom kan jag som delägare och chef för vårt gemensamma säkerhetsteknikbolag vidareutveckla vårt erbjudande för såväl existerande som nya kunder, säger Richard Hellkvist huvudägare och VD för Svenska Probus Säkerhet AB.

– För oss på Tempest är Probus säkerhetstekniska kunnande något som ytterligare stärker vårt utbud av service- och bevakningstjänster. Vi kan tillsammans leverera kompletta lösningar för marknaden. Dessutom tillförs verksamheten ett starkt lokalt platskontor i Gustavsberg, säger Andrew Spry huvudägare och VD för Tempest Sverige AB.

Om Tempest Group

Tempest är ett säkerhets- och serviceföretag med bevakning, fastighetsservice och säkerhetsteknik. Med fokus på kvalité och hög lokal närvaro erbjuder vi trygga, anpassade och kostnadseffektiva lösningar för var kund. Omsättningen 2014 beräknas uppgå till omkring 70 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 300.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry 08-661 77 60
Richard Hellkvist 08-570 285 80.

Tempest