Tempest Group tecknar avtal med Svenska Störningsjouren

Tempest Security AB har tecknat samarbetsavtal med Svenska Störningsjouren om störningsjour i Stockholms Län.

– I Tempest Security har vi funnit en långsiktig partner som kan växa tillsammans med vår verksamhet. Vi har för avsikt att utöka vår geografiska täckning och ser att de tillväxtplaner som Tempest Security har sammanfaller väl med våra. Paul Head, VD Svenska Störningsjouren.

– Det här är ett samarbete som befäster vår växande roll inom mobila tjänster i Stockholms Län. Säger Andrew Spry, VD Tempest Group. Samarbetet innebär därtill en viktig utökning av Tempests närvaro på flera nyckelområden inom Storstockholm.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se
Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest