Tempest Group startar Svensk Larminstallation AB

Tempest Group har tillsammans med Patrik Bengtsson grundat Svensk Larminstallation. Patrik Bengtsson tillträder som VD för bolaget. Svensk Larminstallation breddar Tempest Groups utbud av tjänster till att inkludera teknik och installationer. Det ger gruppen vidare möjligheter att möta den efterfrågan av tekniska tjänster som befintliga kunder och samarbetspartners har idag.

– ”Vi får alltmer förfrågningar från våra kunder om vi utöver bemanning och ronder kan vara dem behjälpliga med säkerhetsrelaterad teknik, säger Svensk Larminstallations VD Patrik Bengtsson. Vi ser det som ett komplement till gruppens befintliga struktur och ett ytterligare steg för att bli en helhetsleverantör inom säkerhet.”

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest