Tempest Group förvärvar Gregers Transkonsult AB

Tempest Group har förvärvat det auktoriserade utbildningsbolaget Gregers Transkonsult AB.

Gregers Transkonsult AB är ett auktoriserat utbildningsbolag inom segmentet personskyddsutbildning och utbildning inom handhavande av skjutvapen. Bolaget har varit verksamt sedan 1970 och genom åren rönt stor framgång.

– Vi har under året haft en mycket stark utveckling av vår personskyddsverksamhet. För oss, likt andra leverantörer, är beprövad personal med rätt kompetens en trång sektor. Genom förvärvet av Gregers Transkonsult AB får vi möjligheten att utbilda vår egen personal, säger Andrew Spry, VD för Tempest Group. Affären är en del av vår strategi att under de kommande åren växa både organiskt och genom förvärv.

– Jag har arbetat inom bevakningsbranschen sedan 1963 och bedrivit utbildning sedan 1970, säger Hans Greger, grundare av Gregers Transkonsult. Tempest har varit en god samarbetspartner och jag är glad över att kunna lämna över stafettpinnen till dem. Jag har ett oerhört förtroende för Tempest Group och dess ledning och jag vet att de kommer såväl förvalta som vidareutveckla vad jag skapat. Därutöver, jag kommer att fortsätta verka inom bolaget och vara ansvarig för utbildningarna och deras utformning.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i och med förvärvet cirka 150 anställda och omsätter runt 40 MSEK årligen.

Tempest