Tempest fortsätter växa snabbt med god lönsamhet

2015 har varit ett år av fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet för oss. Gruppens omsättning exklusive internomsättning växte med 78% mot året innan och nådde nådde cirka 94 MSEK. Total omsättning var 108 MSEK.

Den starkaste organiska tillväxten finns inom säkerhet. Tempest Security AB rapporterar 73 MSEK i omsättning, upp 79% mot året innan. Rörelsemarginalen nådde 7,3 % jämfört med 3,6% föregående år.

Övriga bolag går också starkt framåt. Bemanning och övriga tjänster växte med cirka 20% och visar ett positivt resultat. Utbildning är ännu en begränsad andel av gruppen men visar en god lönsamhet. Teknik har växt kraftigt men har tyngts av höga kostnader under framförallt årets första hälft. En bättre kostnadsbalans nådde inom teknik i slutet av 2015, vilket är positivt.

– Vi är mycket glada över förra årets resultat, säger VD Andrew Spry. Under de första månaderna 2016 fortsätter vi visa mycket stark tillväxt och hög lönsamhet. Vi har all anledning att tro att vi ska fortsätta att växa med högt tempo under året som kommer.

Om Tempest

Tempest är en helhetsleverantör av bevakning, säkerhet och fastighetstjänster med verksamhet sedan 2004. Bolagen har växt kraftigt de senaste åren och har i dagsläget runt 300 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest