Tempest Security tecknar om och utvecklar samarbetet med Bygg-Ole byggmarknader i Värmdö, Nacka, Saltsjö-Boo och Märsta.

Tempest Security har tecknat nya långsiktiga avtal innefattande uniformerade tjänster i form av stationära och ronderande tjänster samt åtgärdstjänster till Bygg-Oles byggmarknader. Avtalet innefattar även förebyggande åtgärder i form av olika leverans- och kontrolltjänster.
Avtalet är flerårigt och bidrar till den dominerande närvaro Tempest Security har på Värmdölandet och i Nacka.

– vi har framgångsrikt levererat säkerhetsjänster i många år till Bygg-Ole och det är därför stimulerande att bekräfta det framtida utvecklade samarbetet säger Jörgen Pantzar, platschef för Tempest Securitys verksamhet på Värmdölandet och i Nacka.

– Tempest Securitys fortsatt starka lokala närvaro och resurser på Värmdö och i Nacka är viktigt för oss. Det tillsammans med det goda samarbetet under lång tid fällde avgörandet när vi valde att förnya och förlänga avtalen säger Thomas Lekander, fastighets- och säkerhetschef för Bygg-Ole.

För mer information kontakta:
Andrew Spry, vd Tempest Security AB
andrew.spry@tempest.se

Tempest