Svenska Kraftnät i Sundbyberg väljer Tempest

Svensk kraftnät har i konkurrens upphandlat bevakningen av sina lokaler, i huvudsak belägna i Sundbyberg strax utanför Stockholm. Bevakningen utförs med förordnade skyddsvakter och startar i mars 2015. Tempest erhöll uppdraget efter att ha lämnat det mest kostnadseffektiva anbudet. Avtalsvärdet inklusive optioner uppgår till över 5 MSEK.

Om Tempest

Tempest är en helhetsleverantör av bevakning, säkerhet och fastighetstjänster med verksamhet sedan 2004. Bolagen har växt kraftigt de senaste åren och har i dagsläget runt 300 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest