Värmekamera

Vi erbjuder kompletta fasta kamerapaket för anslutning mot 3G-nätet. Detta inkluderar 3G router, FLIR värmekamera, VideoIQ enkoder, inbyggd inspelning, avancerad videoanalys och program för din dator. Vi är både installatör och återförsäljare åt CCTV-Systems AB i Sverige.

FLIR är världens i särklass största utvecklare och tillverkare av värmekameror. Med en värmekamera kan du genomföra övervakning i totalt mörker, regn och snö, vilket ingen vanlig kamera klarar av.

VideoIQ’s produkter finns bland annat på kärnkraftverk, militärbaser och flygplatser. Platser där kraven på tillförlitlighet är stora. Analysen i kamerorna är helt självkalibrerande och kan därmed anpassa sig för skiftande väder och året-runt-användning. Lagringsdisken har flyttats till kameran vilket sänker investeringskostnaden med upp till 70 procent.

Tempest