Talande kamera

Med hjälp av en talande kamera kan våra operatörer kommunicera från kameracentralen med till exempel en obehörig person som befinner sig inom det övervakade området.

Tempest