Hosted Video

Hosted Video över internet är en lösning med stor potential. Installationstiden är minimal, och du slipper lagra inspelat material på plats. Istället blir vi dina servicetekniker i molnet. Det innebär:

  • Kostnadseffektiv videoövervakning
  • Låga underhållskostnader
  • Snabb videoverifiering
  • Enkel övervakning via internet

 

Tempest