Fjärrstyrning

Photo is Courtesy of Axis Communications AB. All rights reserved.

Från vår kameracentral kan vi sköta öppning och stängning samt in- och utpassagekontroller. Vi kan även tillämpa taltjänsten Active Voice Control för en total känsla av närvaro och trygghet.

Tempest