Solutions - Säkerhetsteknik

Säkerhetstekniken utvecklas oerhört snabbt och samverkan mellan personal och teknik är en mycket viktig del av dagens säkerhetslösningar. Vi håller oss alltid à jour med de senaste stegen inom utvecklingen, utan att tappa fokus på säkra och trygga lösningar. Vi utvärderar ständigt nya möjligheter, men det viktigaste för oss är att tekniken är pålitlig och garanterar din säkerhet. Därför går vi alltid igenom ny spännande teknik tillsammans med dig, för att hitta den lösning som passar dig bäst. Både tekniskt och rent kostnadsmässigt, i förhållande till de andra alternativ som finns.

Grunden i vår säkerhetsteknik är larm och övervakning. I kategorin larm finns allt ifrån avancerade och fast monterade larmsystem till tillfälliga lösningar, som larmväskor och mobila överfallslarm. Övervakning inkluderar flera sorters kameror. Vi erbjuder allt från stora system som ständigt övervakas – lokalt eller på distans – till enklare alternativ som aktiveras vid behov. Övervakning innebär dessutom mer än bara vanlig bild. Det kan lika gärna röra sig om olika sorters ljus och värme.

I smarta system och kombinationslösningar suddas ofta gränsen mellan larm och övervakning ut. Dessutom kan själva mjukvaran förändra ett kamera- och/eller larmsystem till något helt annat. Till exempel ett system som kan ge dig återkoppling kring kundbeteenden, besöksmängd och mycket annat.

Vi förbättrar ständigt våra säkerhetslösningar ytterligare. Vare sig du använder säkerhetstjänster, säkerhetsteknik eller en kombination, kommer vi sträva efter att ytterligare lyfta din säkerhet och öka din kostnadseffektivitet.

Tempest