Tempest Services tecknar avtal med Heron City i Kungens Kurva

Tempest Services har tilldelats uppdraget att sköta lokalvård och vård av yttre områden för köpcentrumet Heron City i Kungens Kurva söder om Stockholm. Avtalstiden uppgår till fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år i taget.

”Vi är mycket stolta över att ha fått utökat förtroendet att leverera fastighetstjänster till Heron City. Den bevakning Tempest Group redan ombesörjer för kombineras nu med tjänster för lokalvård samt ytterligare kringservice vid behov. Det helhetsutbud av fastighetstjänster vi nu levererar samordnas och kvalitétssäkras av en dedikerad Duty Manager. Det vidare tjänsteutbudet Tempest står för på Heron City har gett kunden betydande kostnadssänkningar samtidigt som vi lyft kvalitén ytterligare. Ett faktum vi är mycket glada för. Därtill är utökning strategiskt viktig för vår fortsatta tillväxt”, säger Andrew Spry, VD för Tempest Services.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom fastighetsservice och bevakning sedan 2004. Bolagen har under åren haft en stabil tillväxt och omsätter i dagsläget nära 8 MSEK årligen.

För ytterligare information kontakta Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se/

 

Tempest