Seminarium 5 december 2018: Hot och risker för ditt varumärke

Den 5 december 2018 arrangerar Tempest Security AB (publ) ett semiarium om hot och risker för ditt varumärke.

Problemen med intrång i företags immateriella tillgångar ökar för varje år och den svarta marknaden i hela världen beräknas idag omsätta 338 miljarder euro. Tempest Security arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att förebygga och stoppa varumärkesintrång och piratkopierade produkter.

Seminariet syftar till att ge en insikt i hot och risker för ert varumärke och vad man kan göra för att skydda företagets immateriella tillgångar.

Tid och plats: klockan 15-17 den 5 december 2018 på Rålambsvägen 17, plan -1

Om du vill läsa mer om hur vi arbetar med utredningar och insatser kring skydd av varumärken, se detta inlägg: Fallstudie rörande varumärkesskydd: utredningsarbete utfört av i-CRC och resultat därav

Tempest