Personskydd

Om du eller din organisation har en hotbild mot er erbjuder vårt personskydd en diskret och trygg lösning. Våra medarbetare har alla lång erfarenhet och hög integritet är en självklarhet. I samtal med dig tar vi fram en säkerhetslösning som gör att din eller er vardag blir trygg, vare sig det direkt involverar personskydd, en kombination av dem och andra säkerhetstjänster eller säkerhetstekniska alternativ.

En avgörande del i våra personskyddstjänster är att din vardag ska påverkas i så begränsad utsträckning som det går men din säkerhet och trygghet kommer alltid prioriteras. En mycket viktig del i det arbetet är att verka förberedande, inte bara reagera på uppkomna situationer. En säkerhetsanalys är en naturlig del av ett personskyddsuppdrag och en genomgående säkerhetskonsultation kommer ofta skapa flera möjligheter än personella resurser för att öka din trygghet.

Vårt personskydd är dessutom ansvariga för många andra specialtjänster inom säkerhet, såsom dold riktad bevakning, skydd vid resor och konferenser, kontroll av avlyssning och övervakning, säkerhet vid transporter av gods och mycket annat. De är dessutom en viktig del av våra tjänster inom säkerhetskonsultation.

Tempest