Nyheter

Behovet av utredningar och bakgrundskontroller ökar

Utredningar och bakgrundskontroller är i dag en avgörande del av många affärer och rekryteringar. Tempest Security tillhandahåller utredningar och bakgrundskontroller som en del av verksamhetsområdet...
Läs mer »

Seminarium 5 december 2018: Hot och risker för ditt varumärke

Den 5 december 2018 arrangerar Tempest Security AB (publ) ett semiarium om hot och risker för ditt varumärke. Problemen med intrång i företags immateriella tillgångar...
Läs mer »

Fallstudie rörande varumärkesskydd: utredningsarbete utfört av i-CRC och resultat därav

i-Corporate Risk Consultants ltd (i-CRC) är ett helägt dotterbolag till Tempest Security AB (publ) med kontor i Storbritannien, Tyskland och Turkiet. Bolaget leder bland annat...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) och InSupport Nätverksvideo AB ingår ett utökat samarbetsavtal

Tempest Security AB (publ) och InSupport Nätverksvideo AB ingår ett utökat samarbetsavtal med målsättningen att använda Tempests Security Operations Center för att utveckla och driva...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) tecknar avtal med Svenskt Näringsliv

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av bevakningstjänster till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Tempest kommer att leverera bevakningstjänster till flera kontor i...
Läs mer »

Tempest Security ingår samarbetsavtal med HIGH Security AB

Tempest Security AB (publ) och HIGH Security AB, installatör och serviceleverantör av tekniska säkerhetslösningar, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal kring installationstjänster av tekniska lösningar. Tempest...
Läs mer »

DI Gasell utmärkelse till Tempest Security

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Dagen Industri utser varje år de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Även i år...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) lanserar Global Support Services

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och svenska företag och organisationer har av tradition en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt längre och kombineras alltmer med...
Läs mer »
Tempest