Nyheter

”En tillväxtraket med fokus på lönsamhet”; VD-intervju med Analysguiden

Analysguiden har gjort en intervju med VD Andrew Spry. Du kan se den på YouTube och på Analysguidens hemsida. https://www.aktiespararna.se/tv/analysguiden-tempest-security-en-tillvaxtraket-med-fokus-pa-lonsamhet Om du vill läsa artikeln...
Läs mer »

Analys Tempest Security: Tillväxten lockar

Aktiespararna har publicerat en analys av oss med titeln ”Tillväxten lockar”. Du hittar analysen på aktiespararnas hemsida under analysguiden. Länk till analysen som PDF: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/tempest_grundanalys.pdf...
Läs mer »

Aktiespararna om Tempest Security “Tillväxtraket som står inför skördetid”

Tempest Security har nyligen inlett ett samarbeta med Aktiespararna, ett medlemsförbundet för den som är intresserad av aktier, aktiesparande och fonder. Samarbetet innebär att Aktiespararna...
Läs mer »

Personskyddsväktarutbildning

Endast den som är behörig att utföra arbete som väktare och har utfört bevakning i minst två år får antas till utbildningen. Innehållet styrs av...
Läs mer »

Tempest Security AB byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission AB

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1...
Läs mer »

Tempest Security tecknar avtal med Skandia Fastigheter

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds...
Läs mer »

Tempest Security AB tecknar avtal om 30 MSEK med Atrium Ljungberg

Tempest Security AB (publ) har idag ingått avtal med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg om omfattande leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster till Sickla i Nacka i östra...
Läs mer »

Tempest Security årsredovisning för 2018 publicerad

Vår årsredovisning för 2018 finns nu att ladda ned. Du kan läsa om vilka vi är, våra mål och året som gått. I årsredovisningen kan...
Läs mer »

Tempest Security får utökat ramavtal för bevakningstjänster åt Svenska staten

Tempest Security AB (publ) har fått förnyat förtroende som leverantör inom det statliga ramavtalet för bevakningstjänster åt Kammarkollegiet. I jämförelse med det tidigare ramavtalet har antalet regioner utökats samt bolaget...
Läs mer »

Tempest Security tecknar avtal med Stockholms tingsrätter med uppskattat värde om totalt 15 MSEK

Tempest Security AB (publ) har tecknat avropsavtal om bevakningstjänster med Stockholms tingsrätter rörande tingsrätterna i Stockholm, Solna, Attunda, Nacka och Södertörn. Avtalet omfattar stationär bevakning,...
Läs mer »
Tempest