Jobba hos oss Vi är alltid intresserad av att komma i kontakt med nya talanger som intresserar sig för säkerhetsfrågor. Jobba hos oss Vi är alltid intresserad av att komma i kontakt med nya talanger som intresserar sig för säkerhetsfrågor.

Nyheter

SEB Bevakar Tempest Security AB

SEB inleder från och med idag (8 juni) bevakning och analys av Tempest Security AB. Minst 4 gånger per år kommer de att presentera uppdaterade...
Läs mer »

Tempest Security AB delårsrapport för första kvartalet 2020

Stark start på året trots Covid-19 Årets två första månader började starkare än vi någonsin upplevt med så väl fortsatt hög orderingång som positivt resultat...
Läs mer »

Aktiespararna: Högt intresse i tuffa tider

Aktiespararna skrev följande om Tempest Security nyligen: Tempest Security har under april månad presenterat imponerande avtal i rådande pandemi. Vi bedömer att intresset för delar av...
Läs mer »

Coronapandemin ökar efterfrågan på våra säkerhetstjänster

De många utmaningar coronapandemin medför samhället har skapat en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi tillhandahåller bland annat allt ifrån trygghet till säkerhet, bevakning, personskydd.   Många företag...
Läs mer »

Covid-19 (Coronavirus) och åtgärder för att begränsa smittspridning

Vi har implementerat olika åtgärder för att begränsa effekterna av coronapandemin. Som säkerhetsleverantör har vi ett omfattande ansvar att stötta samhället i det som sker. Vi...
Läs mer »

”En tillväxtraket med fokus på lönsamhet”; VD-intervju med Analysguiden

Analysguiden har gjort en intervju med VD Andrew Spry. Du kan se den på YouTube och på Analysguidens hemsida. https://www.aktiespararna.se/tv/analysguiden-tempest-security-en-tillvaxtraket-med-fokus-pa-lonsamhet Om du vill läsa artikeln...
Läs mer »

Analys Tempest Security: Tillväxten lockar

Aktiespararna har publicerat en analys av oss med titeln ”Tillväxten lockar”. Du hittar analysen på aktiespararnas hemsida under analysguiden. Länk till analysen som PDF: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/tempest_grundanalys.pdf...
Läs mer »

Aktiespararna om Tempest Security “Tillväxtraket som står inför skördetid”

Tempest Security har nyligen inlett ett samarbeta med Aktiespararna, ett medlemsförbundet för den som är intresserad av aktier, aktiesparande och fonder. Samarbetet innebär att Aktiespararna...
Läs mer »

Personskyddsväktarutbildning

Endast den som är behörig att utföra arbete som väktare och har utfört bevakning i minst två år får antas till utbildningen. Innehållet styrs av...
Läs mer »

Tempest Security AB byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission AB

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1...
Läs mer »
Tempest