Nyheter

Personskyddsväktarutbildning

Endast den som är behörig att utföra arbete som väktare och har utfört bevakning i minst två år får antas till utbildningen. Innehållet styrs av...
Läs mer »

Tempest Security årsredovisning för 2018 publicerad

Vår årsredovisning för 2018 finns nu att ladda ned. Du kan läsa om vilka vi är, våra mål och året som gått. I årsredovisningen kan...
Läs mer »

Tempest Security får utökat ramavtal för bevakningstjänster åt Svenska staten

Tempest Security AB (publ) har fått förnyat förtroende som leverantör inom det statliga ramavtalet för bevakningstjänster åt Kammarkollegiet. I jämförelse med det tidigare ramavtalet har antalet regioner utökats samt bolaget...
Läs mer »

Tempest Security tecknar avtal med Stockholms tingsrätter med uppskattat värde om totalt 15 MSEK

Tempest Security AB (publ) har tecknat avropsavtal om bevakningstjänster med Stockholms tingsrätter rörande tingsrätterna i Stockholm, Solna, Attunda, Nacka och Södertörn. Avtalet omfattar stationär bevakning,...
Läs mer »

Tempest Security AB (Publ) tecknar avtal om 228 MSEK med Scania CV AB i Sverige

Tempest Security AB (Publ) tecknar avtal om 228 MSEK med Scania CV AB i Sverige Tempest Security har tecknat ett avtal med Scania CV AB...
Läs mer »

Tempest Security and Kroll to be at 2019 IT Security Insight in Stockholm

On the 25 April 2019, Tempest Security AB (publ) will in corporation with our strategic partner in cyber security, Kroll, be represented at the 2019...
Läs mer »

Tempest Security tecknar samarbetsavtal med Military Work

Tempest Security AB (publ) har inlett ett intressant samarbete med företaget Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar marknadsledande tjänster där deras testade,...
Läs mer »

Almedalen 2019 – vi hjälper dig med säkerheten.

30 juni till 7 juli genomförs Almedalsveckan – världens största demokratiska plats för samhällsfrågor. Genom sin öppenhet blir veckan en demokratifestival där alla som vill...
Läs mer »

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare...
Läs mer »

Tempest Security vidareutbildar Personskyddsväktare i TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

Tempest Security har nu genomfört en tvådagars TCCC-utbildning på Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. TCCC-konceptet är ett evidensbaserat utbildningskoncept som fokuserar på att leverera livräddande sjukvård...
Läs mer »
Tempest