Nyheter

Kroll announces cooperation agreement with Swedish firm Tempest Security AB (publ) expanding cyber risk solutions across Scandinavia

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a...
Läs mer »

Tempest Security tecknar samarbetsavtal med Military Work

Tempest Security AB (publ) har inlett ett intressant samarbete med företaget Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar marknadsledande tjänster där deras testade,...
Läs mer »

Almedalen 2019 – vi hjälper dig med säkerheten.

30 juni till 7 juli genomförs Almedalsveckan – världens största demokratiska plats för samhällsfrågor. Genom sin öppenhet blir veckan en demokratifestival där alla som vill...
Läs mer »

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare...
Läs mer »

Tempest Security vidareutbildar Personskyddsväktare i TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

Tempest Security har nu genomfört en tvådagars TCCC-utbildning på Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. TCCC-konceptet är ett evidensbaserat utbildningskoncept som fokuserar på att leverera livräddande sjukvård...
Läs mer »

Behovet av utredningar och bakgrundskontroller ökar

Utredningar och bakgrundskontroller är i dag en avgörande del av många affärer och rekryteringar. Tempest Security tillhandahåller utredningar och bakgrundskontroller som en del av verksamhetsområdet...
Läs mer »

Seminarium 5 december 2018: Hot och risker för ditt varumärke

Den 5 december 2018 arrangerar Tempest Security AB (publ) ett semiarium om hot och risker för ditt varumärke. Problemen med intrång i företags immateriella tillgångar...
Läs mer »

Fallstudie rörande varumärkesskydd: utredningsarbete utfört av i-CRC och resultat därav

i-Corporate Risk Consultants ltd (i-CRC) är ett helägt dotterbolag till Tempest Security AB (publ) med kontor i Storbritannien, Tyskland och Turkiet. Bolaget leder bland annat...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär...
Läs mer »

Tempest Security AB (publ) och InSupport Nätverksvideo AB ingår ett utökat samarbetsavtal

Tempest Security AB (publ) och InSupport Nätverksvideo AB ingår ett utökat samarbetsavtal med målsättningen att använda Tempests Security Operations Center för att utveckla och driva...
Läs mer »
Tempest