Personskyddsväktarutbildning

Endast den som är behörig att utföra arbete som väktare och har utfört bevakning i minst två år får antas till utbildningen. Innehållet styrs av FAP:en (573–1, bilaga 6).

Utbildningen genomförs i Stockholm under tolv (12) dagar i sträck med utgångspunkt från våra lokaler på Kungsholmen.

Det är en krävande utbildning och ställer krav på god fysik och mental närvaro. Långa dagar och vissa dagar innehåller även kvällsövningar.

Kursinnehåll

Juridik – Arbetsetik och moral – Risk och hotbildsanalys – Förarutbildning – Konflikthantering och självskydd – OC – Akutsjukvård – Taktiskt uppträdande – Avrapportering och dokumentation – Samverkan med polis – Praktiska övningar och Teoretiskt prov

För att bli godkänd på utbildningen krävs ett hundraprocentigt deltagande och godkänt genomförande av samtliga moment.

Pris: 45.000kr inklusive moms

Kommande utbildningstillfällen:

2020-05-11–2020-05-20
2020-09-07–2020-09-18

Om du har ytterligare frågor eller vill anmäla dig till någon av utbildningstillfällena maila oss på adressen nedan.

Anmälan till kurs är bindande och betalning sker före kursstart.

Mail: personskydd.utbildning@tempest.se

Tempest