Personskyddsutbildning

Vi har följande kurstillfällen planerade:

16 till 28 april 2018.

Vid högt intresse ordnar vi ytterligare kurser. Är ni en grupp om om sex till åtta personer kan vi hålla enskilda kurser för er.

Tempest