Integritetspolicy (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen med GDPR – General Data Protection Regulation.

Tempest Security värnar om den personliga integriteten och det är av yttersta vikt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vårt mål är att ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur och varför vi kommer behandla dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Tillexempel personnummer, e-postadresser, kontaktuppgifter, loggar, larmhistorik etc.

Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar i princip allt man kan göra med en personuppgift. Det kan vara allt från insamling och lagring till ändring, användning eller gallring (radering) utgör ”behandling”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen anger att varje behandling av personuppgifter måste uppfylla minst en rättslig grund föreskriven i lagen.

Beroende på din relation till oss utgör den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter något av följande: fullgöra en rättslig förpliktelse, ett berättigat intresse, samtycke, fullgöra ett avtal eller skydda intressen av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Det kan exempelvis vara att vi hanterar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal du ingått med oss gällande larmtjänster.

Vi arbetar aktivt med att anpassa och revidera all vår hantering av personuppgifter oavsett om du redan har eller vill inleda ett samarbete med oss. Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy och våra allmänna avtalsvillkor inom kort. Om du har frågor om befintliga avtal eller har andra frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss via hemsidan eller via din befintliga kontaktperson.

Tempest