Så jobbar vi

Nyfiken på hur vi på Tempest Security arbetar i våra säkerhetsuppdrag? Nedan kan du läsa mer om vårt arbete inom personskydd.

Ett uppdrag inom personskydd kan handla om allt ifrån skydd av enskilda individer till utformning av hela säkerhetsupplägg för större evenemang och organisationer. Inom personskydd bistår Tempest med att förebygga, förhindra och minska störningar i en verksamhet eller en enskild persons situation. Vi utgår vi alltid ifrån en noggrann analys och lägger stor vikt vid rätt förberedelse. Större delen av arbetet sker bakom kulisserna.

”Idag finns en större medvetenhet kring säkerhet, och våra kunder ställer höga krav på att vi har tjänster som är helt anpassade efter deras verksamhet. Vi måste alltid vara alerta och snabbt kunna sätta oss in i kundens värld och risker för att skapa förtroende och tillit från början”,  berättar Lennarth Ädel, chef för personskydds- (CPU) och specialtjänster på Tempest.

Både professionell och personlig 

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hantera olika typer av hotbilder och situationer samt en vana vid att omständigheter hastigt kan förändras. Det ställer krav på medarbetaren att alltid verka tryggt och lugnande och kunna hantera en bredd av olika situationer och människor. Det är ett jobb som handlar om relationer. Arbetets natur innebär att personväktaren ibland måste vara auktoritär gentemot kunden i rekommendationen av vilka åtgärder som måste vidtas, för att i andra fall inta en mer personlig roll som extra familjemedlem.

”När vi skyddar enskilda personer som är ovana vid att få personskydd, exempelvis socialsekreterare, är det viktigt att vi lägger ner mycket tid på att förklara hur vi jobbar och varför vi agerar på ett visst sätt”, fortsätter Lennarth.

Kontaktnät i alla delar av samhället

Tempests personskyddsväktare har alla gedigen utbildning och erfarenhet och besitter social, mental och fysisk förmåga. Här finns en bredd av olika kompetenser och bakgrunder, bland annat personer med brandteknisk, sjöfarts- och medicinteknisk bakgrund.

Våra medarbetare besitter ett brett kontaktnät i samhällets olika delar, vilket är mycket betydelsefullt för våra uppdrag. Det kan handla om rätt kontakter på en flygplats, vid olika myndigheter, specialistläkare, kontakter för att hitta säkra boenden, på polismyndigheten, barnpassning eller transportbolag. Arbetet kräver att vi följer samhällsdebatten, är allmänbildade och ha koll på vad som händer i omvärlden – både i Sverige och utomlands. Vi håller oss ständigt uppdaterade om våra kunder, media och näringsliv för vara förberedda på oväntade händelser.

En annan viktig aspekt av vårt arbete är teknik. Vi provkör och testar hela tiden ny modern teknik och utvärderar denna regelbundet tillsammans med kunden. I uppdragen är det viktigaste att vi kombinerar rätt personal och nivå av teknik och planerar långsiktigt ihop med uppdragsgivaren.

Ständig utvärdering och förbättring

Efter varje genomfört uppdrag gör vi en utvärdering för att lära oss och utvecklas. Vi reviderar och förbättrar ständigt vårt arbetssätt efter vad våra kunders situationer kräver. På så sätt bygger vi en erfarenhetsbank baserat på lyckade exempel och rutiner som gör att vi kan göra ett ännu bättre jobb nästa gång.

 ———————————————————————————————————————————————————————————–

Tre exempel på personskyddsuppdrag som Tempest genomför

1) Stöd vid uppsägningar

När ett större industriföretag tvingades säga upp ett stort antal anställda på en mindre ort där företaget och industrin var en viktig aktör vände man sig till Tempest för hjälp. Uppdraget handlade om att vara ett stöd för kunden i att hantera en svår situation, skapa trygghet för ledningen och att vara på plats vid tillkännagivandet i händelse av en aggressiv situation.

När beslutet skulle kommuniceras var vi tidigt på plats i lokalen för att göra rätt förberedelser. Vi säkerställde nödutgångar och skapade en evakueringsplan samt hittade en säker plats för de personer som vid ett eventuellt hot skulle behöva tas därifrån. I det här fallet var en viktig aspekt att våra personskyddsväktare var anonyma och inte uniformerade, för att kunna försvinna in i mängden och hålla sig nära eventuellt hotfulla personer. I andra fall kan uppdragsgivaren istället kräva att vi är uniformerade för att visa på ett skydd inför andra.

2) Skydd av socialsekreterare

Ett vanligt förekommande fall där det uppstår behov av personskydd är när en socialsekreterare har fattat ett obekvämt beslut och därför riskerar att möta hot. I dessa fall kan människorna som drabbats av beslutet bli personligt aggressiva och söka upp socialsekreteraren direkt.

Socialsekreteraren är ofta en skyddsperson som är ovan vid att få personskydd och till en början kan må väldigt dåligt. I dessa fall blir personskyddsväktaren i det närmaste en stödperson för att skapa lugn och trygghet i hemmet. I känsliga fall kan personskyddsväktaren behöva ta sig in på natten för att inte ”synas” och för att finnas till hands nästkommande dag. Om fler familjemedlemmar befinner sig i trauma på grund av situationen kan det även handla om att se till att familjen får mat – eller att passa barn tills hela familjen mår bättre.

3) Skydd av personer i näringslivet

Vi får ofta uppdraget att skydda personer i ledande befattning i näringslivet som befinner sig i en utsatt situation eller har en hotbild emot sig. I dessa uppdrag börjar vi alltid med ett fördjupat samtal och ett antal intervjuer med olika personer för att kartlägga hur situationen och hotbilden ser ut. Efter analys och bedömning gör vi en slutsats kring vilka säkerhetsbehov som finns.

Idag vill många gärna ha mer skydd än de nödvändigtvis behöver. I vissa fall kan det därför handla om att erbjuda utbildning eller implementera förebyggande skyddsåtgärder.

Vill du jobba som personskyddsväktare hos oss? Vi söker alltid nya talanger – välkommen med din ansökan här.

Tempest