Försäkringskassan väljer Tempest

Försäkringskassan har i konkurrens upphandlat bevakningen av servicekontoret i Hallunda/Botkyrka.

Bevakningen utförs med förordnade ordningsvakter. Tempest Security erhöll uppdraget efter att ha lämnat det mest kostnadseffektiva anbudet. Avtalsvärdet inklusive optioner uppgår till ca 4,5 MSEK.

Om Tempest

Tempest är en helhetsleverantör av bevakning, säkerhet och fastighetstjänster med verksamhet sedan 2004. Bolagen har växt kraftigt de senaste åren och har i dagsläget runt 300 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest