Fallstudie rörande varumärkesskydd: utredningsarbete utfört av i-CRC och resultat därav

i-Corporate Risk Consultants ltd (i-CRC) är ett helägt dotterbolag till Tempest Security AB (publ) med kontor i Storbritannien, Tyskland och Turkiet. Bolaget leder bland annat ett proaktivt program för att stävja produktionen av plagiat inom kopieringsindustrin i Turkiet.

Under slutet av 2017 uppmärksammades det att kopior av färgpatroner från en välkänd tillverkare av kopieringsmaskiner tillverkades illegalt. Separata källor bekräftade uppgifterna och en rapport färdigställdes och skickades till tillverkarens ansvariga för varumärkesskydd, vilken i sin tur godkände en utredning.

Utredningen påvisade att plagiaten levererades till tvivelaktiga handlare som samarbetade med företag som lämnade in offerter på anbudsavtal. De misstänkta handlarna var inte i position att offerera på dessa kontrakt själva men hade möjligheten att influera auktoriserade men samvetslösa återförsäljare.

Vissa av anbudsavtalen skapades inom olika avdelningar av regeringen och infrastrukturbolag och när produkterna slutligen kom ut på marknaden så var plagiaten blandade med äkta färgpatroner. Genom att erbjuda en blandning av äkta produkter och kopior så kunde de fuskande återförsäljarna pressa priserna lägre än konkurrenter som enbart sålde originalprodukter. Detta resulterade i att de ärliga återförsäljarna, som led av mediokra försäljningsresultat, klagade till den officiella tillverkaren av färgpatronerna och påpekade att de på vissa delar av marknaden erbjöds för alltför låga priser.

Provköp initierades från två olika källor och när produkterna undersöktes upptäcktes det att förpackningarna hade identiska framträdande egenskaper som avslöjade dem som förfalskningar. Själva patronen var av hyfsad kvalitét och märkt med originaltillverkarens varumärke. En oerfaren användare av produkten skulle lätt kunna luras att tro att det var en äkta produkt och troligtvis skulle den kalibrerade och nu kompatibla färgpatronen fungera i en originalskrivare.

Bevisen på förfalskningarna presenterades till den ansvarige för varumärkesrättigheter, som gav tillåtelse för en djupare undersökning för syftet att identifiera och lokalisera anläggningarna i vilka förfalskningarna tillverkades.

I samband med dessa mer djupgående undersökningar stod det snart klart att även andra originaltillverkare av färgpatroner drabbats. Det ursprungliga företagets ansvarige för varumärkesskydd bjöd in representanter för de andra bolagen att samarbeta i frågan och alla accepterade. De deltagande aktörerna kommer från varumärken som representerar de tio största färgpatronstillverkarna i världen.

Ytterligare provköp och insamlande av bevis på plagiattillverkning gjorde att företagens respektive ansvariga för varumärkesskyddet vände sig till sina respektive advokater för att söka husrannsakningsorder från åklagarmyndigheten. Ett tillslag gjordes i samarbete med lokal polis som specialiserar sig på att arbeta mot smuggling och organiserad brottslighet. Under razzian togs 98 000 plagiat i beslag. Kopiorna representerade åtta olika originalvarumärken. Det beräknade värdet av dessa produkter om de kommit ut på marknaden estimerades till 1,9 miljoner Euro. Två individer arresterades och inväntar nu rättegång.

Den kollektiva insatsen av de olika varumärkesrepresentanterna stod i proportion till kostnaderna som undveks då dessa förfalskningar aldrig nådde den slutliga användaren.


Illegalt tillverkade hologrametiketter omhändertagna i tillslaget

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Tempest