Covid-19 (Coronavirus) och åtgärder för att begränsa smittspridning

Vi har implementerat olika åtgärder för att begränsa effekterna av coronapandemin. Som säkerhetsleverantör har vi ett omfattande ansvar att stötta samhället i det som sker. Vi måste begränsa smittspridningen för våra medarbetare, kunder och partners.  

Alla medarbetare och partners uppmanas till följande: 

 • Håll god handhygien. Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant. Ansvariga på arbetsplatser uppmuntras att tillhandahålla handdesinfektion.  
 • Stanna hemma om du är sjuk. Har du symtom som feber, hosta, diarré eller andningssvårigheter, kontakta 1177 vårdguiden omgående för råd. Vid akut andningssvårighet, ring alltid 112.  
 • Hosta och nys i näsduk (slängs efter) eller i armvecket, aldrig i handen. Tvätta alltid händerna i minst 20 sekunder efteråt.  
 • Undvik att skaka hand och hälsa istället utan fysisk kontakt.  
 • Undvik kontakt med kunder som under de senaste 14 dagarna rest internationellt, i den mån det är möjligt. 
 • Om någon i ditt hushåll diagnosticeras med Covid 19, stanna hemma i karantän och kontakta närmaste chef. 
 • Om någon du har haft kontakt med diagnosticeras med Covid 19, kontakta 1177 vårdguiden och fråga om du ska vidta karantän.
 • Undvik alla tjänsteresor. Vi företar inga utlandsresor. Om du har en inrikesresa planerad, kontakta din närmaste chef för beslut i frågan. 
 • Håll möten digitalt eller via telefon i största möjliga utsträckning.  
 • Tänk på att alla externa möten på vårt Security Operations Center (larmcentral) är inställda tillsvidare.  
 • Utökade åtgärder för renhållning och desinfektion gäller på alla arbetsplatser, i synnerhet vårt Security Operations Center (larmcentral) samt bevaknings- och ledningscentraler.  
 • Håll dig uppdaterad dagligen om vad vi som arbetsgivare kommunicerar kring beredskap.
 • Läs på https://www.folkhalsomyndigheten.se/ för mer information om vilka försiktighetsåtgärder du kan vidta.

Det vi gör privat har lika stor betydelse som våra insatser på jobbet. Även små förändringar i vår vardag i dag kan ha stor betydelse i morgon. Som arbetsgivare kan vi bara ge dig som är medarbetare råd i vad du bör och inte bör göra. Vi uppmuntrar dig att: 

 • Begränsa kontakt med andra personer, inte minst personer i riskgrupp eller personer som visar symptom på sjukdom så som feber, hosta, diarré. 
 • Vid möten med andra, håll minst två meters avstånd och om möjligt försök mötas utomhus. 
 • Följ Folkhälsomyndighetens råd kring privata resor och ta hänsyn till risken som resor av personliga skäl medför, även kortare sådana inrikes. Om du ändå bestämmer dig för att företa en privat resa, kontakta din närmaste chef och diskutera hur det kan påverka din tjänstgöring vid återgången i tjänst. Om du redan varit på en resa och har frågor, kontakta central planering. 

Vi utvärderar situationen löpande och alla råd och uppmaningar kan komma att förändras med kort varsel. 

Tempest