Författararkiv: Thomas

Nyheter

Coronapandemin ökar efterfrågan på våra säkerhetstjänster

De många utmaningar coronapandemin medför samhället har skapat en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi tillhandahåller bland annat allt ifrån trygghet till säkerhet, bevakning, personskydd.   Många företag...
Läs mer »

Covid-19 (Coronavirus) och åtgärder för att begränsa smittspridning

Vi har implementerat olika åtgärder för att begränsa effekterna av coronapandemin. Som säkerhetsleverantör har vi ett omfattande ansvar att stötta samhället i det som sker. Vi...
Läs mer »

”En tillväxtraket med fokus på lönsamhet”; VD-intervju med Analysguiden

Analysguiden har gjort en intervju med VD Andrew Spry. Du kan se den på YouTube och på Analysguidens hemsida. https://www.aktiespararna.se/tv/analysguiden-tempest-security-en-tillvaxtraket-med-fokus-pa-lonsamhet Om du vill läsa artikeln...
Läs mer »

Analys Tempest Security: Tillväxten lockar

Aktiespararna har publicerat en analys av oss med titeln ”Tillväxten lockar”. Du hittar analysen på aktiespararnas hemsida under analysguiden. Länk till analysen som PDF: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/tempest_grundanalys.pdf...
Läs mer »

Aktiespararna om Tempest Security “Tillväxtraket som står inför skördetid”

Tempest Security har nyligen inlett ett samarbeta med Aktiespararna, ett medlemsförbundet för den som är intresserad av aktier, aktiesparande och fonder. Samarbetet innebär att Aktiespararna...
Läs mer »

Tempest Security AB byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission AB

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1...
Läs mer »

Tempest Security tecknar avtal med Skandia Fastigheter

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds...
Läs mer »

Tempest Security AB tecknar avtal om 30 MSEK med Atrium Ljungberg

Careprost 2 Wash yourself thoroughly, removing all $10, creams and lotions from your face. Preparation of the drug for use. Do not apply the solution...
Läs mer »

Tempest Security årsredovisning för 2018 publicerad

Vår årsredovisning för 2018 finns nu att ladda ned. Du kan läsa om vilka vi är, våra mål och året som gått. I årsredovisningen kan...
Läs mer »

Tempest Security får utökat ramavtal för bevakningstjänster åt Svenska staten

Tempest Security AB (publ) har fått förnyat förtroende som leverantör inom det statliga ramavtalet för bevakningstjänster åt Kammarkollegiet. I jämförelse med det tidigare ramavtalet har antalet regioner utökats samt bolaget...
Läs mer »
Tempest