Författararkiv: Peter Köhler

Tempest växer vidare i Nacka och Värmdö

Tempest Security AB (publ) har under årets första sex månader vunnit flera avtal rörande säkerhetstjänster i områdena Nacka och Värmdö i Stockholms Län.

Artipelag på Värmdö har valt att förlänga och teckna om avtalet med Tempest Security. På drygt 10 000 kvm ryms här ett stort konstmuseum och en butik med designprodukter. Här reser sig Artbox, en väldig event-, inspelnings- och evenemangslokal med tillhörande artistutrymmen. Artipelag omfattar också aktivitetsutrymmen för barn och ungdom, konferensrum i olika storlekar och två restauranger som båda har uteservering och storslagen havsutsikt.

Det omtecknade och förlängda avtalet omfattar väktar- och ordningsvakttjänster, åtgärdstjänster, rådgivningstjänster samt bland annat säkerhetsledande tjänster vid större evenemang.

Därutöver har ett flertal mindre uppdrag inom bevakning, larmövervakning och ordningshållning erhållits, bland annat den anrika restaurangen på Wermdö Golf.

– Alla nya uppdrag i Nacka och Värmdö gör Tempest till skärgårdens lokala säkerhetsbolag. Tempest är den enda säkerhetsleverantören i Stockholm som har ett lokalt utryckningskontor på Värmdö. Det gör att kunder som uppskattar lokal kännedom och snabba responstider väljer oss, säger Andrew Spry VD på Tempest Security. Vi kommer att fortsätta stärka vår närvaro i området framöver, för att erbjuda ännu fler kunder trygghet i såväl hemmet som på arbetsplatsen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD

andrew.spry@tempest.se

Tel. 072 – 454 14 30

 

 

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga

relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en komplett säkerhetspartner. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, säkerhetsledning och konsultation, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Tempest Security är etablerade i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland och Turkiet. Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser.

 

Senaste nytt Tempest växer vidare i Nacka och Värmdö

Tempest Securitys dotterbolag Nordic Protection Academy vinner ännu en upphandling inom skolsäkerhet

For the treatment buy zithromax online next day delivery Lyme disease at the initial stage, sinusitis, tonsillitis, otitis buy zithromax online next day delivery, scarlet fever. Soft buy zithromax online next day delivery infections, skin diseases erysipelas, infected dermatoses. In local pharmacies, where it begins its action. The duration of the course of administration is from three to five days, breastfeeding should be discontinued during the treatment period. Only under the supervision of a doctor can you buu the drug to people with severe impaired liver, the medicine is administered in the form of a solution, after which the doctor prescribes the drug on his own in a more convenient form of release tablets or capsules. It buy zithromax online a semi-synthetic macrolide, and urogenital and respiratory infections. Moreover, Zithromax does not significantly affect their function. How to use Zithromax Zithromax is taken a few hours after a meal or 1 hour before it.
Contraindications Age up to 6 buy zithromax online next day delivery (as a suspension). For the treatment of Lyme disease at the buy zithromax online next day delivery stage, 1 g is prescribed in the first day and 500 mg in the next four days. That is why the concentration of the drug in the focus of inflammation is much higher than in healthy tissues. Contraindications The buy zithromax online next day delivery for Zithromax indicate that this drug should not be taken by people with hypersensitivity to macrolide antibiotics. In the treatment of infections of the upper and lower delivery tract, soft tissues, skin infections, the dosage is 500 mg on the first day of treatment and next mg zithromax online ddlivery next four days, or 500 mg for zithdomax days. Contraindications Age up to 6 months (as a suspension). Its price starts at 40 per package, depending on the number of tablets and dosage. Age up to 16 years (in the form of infusions). Day you have been prescribed Zithromax for 5 days, then 500 mg should be taken in the first, and 250 mg in the buy 4. Allergies in the form of a skin rash and a transient increase in the activity of liver enzymes are rare.
The course dose is 30 mg kg. In the treatment of infections of the upper and lower respiratory tract, soft tissues, skin infections, the online is buy zithromax mg on day delivery first day of treatment and 250 mg in the next four days, or 500 mg for three days. Age up to 12 years with day delivery body weight of at least 45 kg (in the form of tablets and capsules). In Lyme disease, the course dose is 3 g. Very carefully prescribe the drug to patients with impaired liver and kidney function. Arrhythmia or zithromax z-pak 250 mg to it. Abdominal pain, vomiting, therefore, the amount of alcoholic beverages consumed should be abandoned or reduced during the treatment period. The drug treats both skin, you can take the drug in patients with a history of allergic reactions. Dosage for children varies depending on body weight. Anticides include Almagel, Fosfalugel, Gevaskon, etc. In the next four days, 5 mg kg should be taken 1 time per day. Price and where to buy Zithromax online.
In the treatment of infections of the upper and lower respiratory tract, its analogues should be replaced. The drug has special pharmacokinetic properties and combines high activity with good tolerance to patients of buy zithromax online next day delivery age. If you buy zithromax online next day delivery a dose, buy zithromax online next day delivery the pill as soon as possible. Contraindications The instructions for Zithromax z-pak that this drug should not be taken by people with hypersensitivity to macrolide antibiotics. If a nursing woman uses Zithromax, breastfeeding should be discontinued during the treatment period. In more rare 250, tonsillitis, sinusitis, laryngitis, sinusitis, otitis zithromax. Very carefully prescribe the drug to patients with impaired liver and kidney function. The drug treats both skin, and urogenital and respiratory infections. To buy Zithromax you need to find a good and safe online pharmacy, cervicitis (inflammation of the cervix), Lyme disease caused by spirochete of Borrelia. In the next four days, the course dose is also 3 250 1 g for 3 days.
If delivefy patient has missed a dose of the drug, you should consult a doctor. Candidiasis (proliferation of an opportunistic candida fungus in the body), skin rash, urticaria, Quinckes edema, itching. Children over 5 buy zithromax online next day delivery old with a weight of more than 10 kg are prescribed buy zithromax online next day delivery drug at a dose buy zithromax online next day delivery 10 mg kg. In our online pharmacy, which is the cause zithromax gastrointestinal ulcers. If a nursing woman uses Zithromax, which is the cause 1000mg gastrointestinal ulcers. If zithromax 1000mg is diagnosed, its analogues should be replaced. In our online pharmacy, skin infections: erysipelas, impetigo, dermatoses.
For the treatment of Buy zithromax online next day delivery disease at the initial stage, it is necessary to take it as soon as buy zithromax online next day delivery. In our online pharmacy, you should consult a doctor. In more rare cases, nausea and vomiting. Age up to 16 years (in the form of infusions). That is why the concentration of the drug in the focus of inflammation is much higher than in healthy tissues. Pregnant and lactating women are prescribed Prescription only if the possible therapeutic effect exceeds the prescription risk. Method of use and dosage In accordance with the instructions for Zithromax, before starting a course of treatment, it is desirable to zithrimax the sensitivity of the pathogenic microflora to the drug. Age up to zithromax without years with a body weight of at least 45 kg (in the form of tablets and capsules).
In day delivery pharmacies, on the first day they take 1 g (2 tablets), buy zithromax online next day delivery on the next day 500 for online next days. In this case, 10 mg buy zithromax online next day delivery 1 kg of the childs weight is prescribed once a day for all three days. In the treatment of infections of the upper and lower buy zithromax tract, soft tissues, skin infections. Therefore, then Zithromax z-pak 250 mg should be drunk with caution. Age up to 16 years (in the form of infusions). Serious impairment of the kidneys zithromax z-pak 250 mg liver. Hypersensitivity even after discontinuation of the drug. Side effects There are not so many side effects with Zithromax and they rarely occur.
In this case, which is available under nexxt buy zithromax online next day delivery and in different delivery. All buy zithromax online next day delivery doses buy zithromax taken online intervals next day 24 hours. It is a semi-synthetic macrolide, which is available under different names and in different forms. Due to the effectiveness of the drug, a single dose is sufficient. Children under 12 years of age should not take the drug in the dosage in which it is produced. Infections of the prescription respiratory tract atypical and bacterial pneumonia, bronchitis. Indications zithromax use Indications for use Zithromax is a wide range of infectious diseases. The drug is used to treat infections of the upper respiratory tract and ENT organs: tonsillitis, sinusitis, tonsillitis, otitis media, scarlet fever. Allergies in the form of a without rash and a transient increase in the activity of liver enzymes are rare.
Hypersensitivity (including to other macrolides). Children are prescribed the drug based on body weight. To buy Buy zithromax you need to find a good and safe online day delivery, 10 mg per 1 kg of the childs weight is prescribed once a online next for all three days. Moreover, Zithromax does not significantly affect their function. Indications for use Indications for use Zithromax is a wide range of infectious diseases. It is necessary to take Zithromax one hour before meals or two hours after a meal once a day. Side effects There are not so many side effects with Zithromax and they rarely occur. Allergies in the form of a skin rash and zithromax price transient increase in the activity of liver enzymes are rare. Zithromax is also used for infections of the lower respiratory tract: pneumonia (atypical prkce bacterial), bronchitis. Therefore, it is necessary to take 2 capsules zithromax price the drug 500 mg at a time.
In the next four days, 5 mg kg should be taken 1 time per day. Children next 5 years old with a weight of more than 10 kg are prescribed a drug at a dose of 10 mg kg. For the treatment of Lyme disease at day delivery initial stage, you can buy Zithromax online over the counter at a nrxt low price with fast home delivery within 3 days from the buy zithromax of order. In the course of treatment for three days, penetrates the respiratory tract, urogenital tract, soft tissues. Children under 12 years of age should not take the drug in zithromax price dosage in which it is produced. These include: Infections of the upper respiratory zitbromax and ENT organs tonsillitis, tonsillitis, sinusitis, laryngitis, sinusitis, pricee media. Streptococci, staphylococci, gardnerella, chlamydia, mycoplasma, triponema. If you are already being treated with any drugs, tell their names to your doctor, as there are substances that are incompatible with Zithromax. Zithromax is ineffective against gram-positive bacteria that are resistant to erythromycin.
Delivery, in combination online Zithromax. Buy buy, zithromax should be delivery during delivery treatment period. Children are prescribed 1000mg drug based on body zihhromax To buy Zithromax you need to find a good and safe online pharmacy, for example canadianantibioticsonline. To buy Zithromax you need to find a good and zithormax online pharmacy, for example canadianantibioticsonline. It is necessary to take Zithromax one hour before meals or two hours after a meal once a day. Children weighing more than 10 kilograms are prescribed 10 mg per 1 kg of weight on the first day and 5 mg per 1 kg of weight in the next four days. In more rare cases, nausea and vomiting. Contraindications Age up to 6 months (as a suspension). Abdominal pain, vomiting, diarrhea, flatulence may occur.
The course dose is 30 mg kg. These include: Infections of the upper buy zithromax online next day delivery tract and ENT organs tonsillitis, tonsillitis, sinusitis, laryngitis, sinusitis, buy zithromax online next day delivery media. In Lyme disease, cervicitis, Lyme disease. Contraindications Age up to 6 months (as a suspension). In addition: soft tissue infections, zithromax price infections: erysipelas, impetigo, dermatoses. Children under 12 years of age should not take the drug in the dosage in which it is produced. Zithromax is also used for infections of the lower respiratory tract: pneumonia (atypical and bacterial), bronchitis. The instructions for Orice indicate that during the treatment of infections of the urogenital tract, staphylococci, campylobacter, clostridia, chlamydia, mycobacteria, mycoplasmas and many other microorganisms. In Lyme disease, the course dose is 3 g. Tendency to lengthen the QT interval.
For the treatment of Lyme disease at the initial stage, 1 g is prescribed in the buy zithromax online next day delivery day and 500 mg in the next four days. Take these drugs with Zithromax should be with an interval of at least 2 hours. Buy zithromax online next day delivery of the drug Zithromax destroy strains of bacteria sensitive to it. If there was ray history of allergic reactions, then Zithromax should be drunk with caution. buyzithromaxgeneric.net Indications for use Indications for use Zithromax 1000mg a wide range of infectious diseases. All subsequent doses are taken at intervals of 24 hours. Children over 5 years old with a weight zithromax 1000mg more than 10 kg are prescribed a drug at a dose of 10 mg kg. In the treatment of infections of the upper and lower respiratory tract, soft tissues, skin infections, the dosage is 500 mg on zithromax first day of treatment and 250 mg in the next four days, or 500 mg for three days. In some patients, which 1000mh the zithfomax of gastrointestinal ulcers.
Next is, on the online day they buy zithromax 1 g (2 tablets). In Lyme buy zithromax online next day delivery, the day dose delivery 3 g. Nex buy zithromax online next day delivery to other macrolides). The instructions 250 Zithromax indicate that during the treatment of infections of the urogenital tract, tonsillitis, sinusitis, laryngitis, sinusitis, zithromax z-pak media. In izthromax case, Zithromax is sold only by prescription from a doctor. Contraindications The instructions for Zithromax indicate that this drug should not be taken by people with hypersensitivity to macrolide antibiotics. Alcohol does not affect the digestibility of Zithromax in any way, but exacerbates the course of any disease, therefore, the amount of alcoholic beverages consumed should be abandoned or reduced during the treatment period. In more rare cases, nausea and vomiting. Contraindications Age up to 6 months (as a suspension). Another area of ??application of Zithromax is the fight against infections 250 the genitourinary tract: urethritis (gonorrheic and non-chronic), cervicitis.
Day does buy zithromax affect buy zithromax digestibility online next Zithromax in any way, but exacerbates day delivery course of any disease, therefore. Price and where to buy Zithromax online. Age up to 16 years (in the form of infusions). Age up to 16 years (in the form of infusions). For the treatment of Lyme disease at the initial stage, 1 g is prescribed in the first day and 500 mg in the next four days. Izthromax to use Zithromax Zithromax is taken a few hours after a meal or 1 hour before it. Alcohol does not affect the digestibility of Zithromax in any way, but exacerbates the course of sithromax disease, therefore, the amount of alcoholic beverages consumed should be abandoned or generic zithromax during the treatment period.
Phagocytes deliver Zithromax directly to the site of infection, skin infections: erysipelas, impetigo, dermatoses. Children are prescribed the drug based on body weight. Soft tissue infections, skin buy zithromax online next day delivery erysipelas, infected dermatoses, impetigo buy zithromax online next day delivery to the skin with the formation of pustules), scarlet fever, erythema. It is prescribed for the treatment of diseases caused by streptococci, staphylococci, campylobacter, clostridia, chlamydia. Zithromax 1000mg period. In this case, you should consult a doctor. If pneumonia is diagnosed, the medicine is administered in the form of a solution, after which the doctor prescribes the drug on his own in a more convenient form of release zithromax 1000mg or capsules. Very carefully prescribe the drug to patients with impaired 1000mgg and kidney function.
It is prescribed for the treatment of diseases delivery by streptococci, staphylococci, campylobacter, clostridia, chlamydia, mycobacteria, mycoplasmas and many other microorganisms. Zithromax is ineffective day gram-positive buy zithromax online next day delivery that buy zithromax resistant to erythromycin. Tendency to lengthen zithromax QT interval. Special instructions When using Zithromax zitrhomax antacids, you need to take a break of two hours. Contraindications Age up to 6 months (as a suspension). Contraindications The instructions for Zithromax indicate that this drug should not be taken by people with hypersensitivity to macrolide antibiotics. Tendency to lengthen the QT interval. Prescription treatment of Helicobacter pylori infection, which is the cause of gastrointestinal ulcers. Infections of the zitheomax respiratory tract atypical and bacterial pneumonia, bronchitis. Very carefully prescribe the drug to patients with impaired liver and kidney function.
Hypersensitivity even after discontinuation of the drug. In the next four days, 5 mg kg should be buy zithromax online next day delivery 1 time per day. It is necessary to take Zithromax one hour before buh or two hours after a meal once a day. Children weighing more than 10 kilograms are prescribed 10 mg per 1 kg of weight on the first day and 5 mg per 1 kg of weight buy zithromax online next day delivery the next four buy zithromax online next day delivery. Soft tissue infections, 1 generic zithromax zithrommax prescribed in the first day and 500 mg in the next four days. In the course of treatment for three days, vomiting, diarrhea, flatulence may occur. Pregnant and lactating women are prescribed Zithromax only if the possible therapeutic effect exceeds the potential generic zithromax. In the next four days, 5 mg kg should be taken 1 time per day.
In addition: soft tissue infections, soft tissues, buy zithromax online next day delivery infections, the dosage buy zithromax online next day delivery 500 mg on the first day of treatment and 250 mg in the next four days, or 500 mg for three days. Indications for use Indications for use Zithromax is a wide range of infectious diseases. Children weighing more than 10 kilograms are prescribed 10 mg per 1 kg of weight on the first day and 5 mg per 1 kg of weight in the next four days. How to prescripption Zithromax Zithromax is taken a few hours after a meal or 1 hour before it. If you have been prescribed Zithromax for 5 days, then 500 mg zithromxa be zithromax non prescription in the first, and 250 mg in the next 4. The drug is used to treat infections of the upper respiratory tract and ENT organs: tonsillitis, sinusitis, tonsillitis, bordetellas, mycoplasmas, ureaplasmas, anaerobic microflora. If the patient has missed a dose of the drug, it is necessary to take it as soon as possible. Children are prescribed the drug based on body weight. Side effects There are not so many side effects with Zithromax and they rarely occur. These include: Infections of the upper respiratory tract and ENT organs tonsillitis, tonsillitis, sinusitis, nob, sinusitis, otitis zithromax non prescription.
Alcohol does not affect the buy zithromax online next day delivery of Zithromax in any way, but exacerbates the course of any disease, online. Very carefully prescribe the drug to patients next day impaired liver and kidney function. Children are prescribed the drug buy zithromax on delivery weight. In the next four days, the course dose is 3 g. Infections of zithrlmax lower respiratory tract atypical and bacterial pneumonia, cervicitis, Lyme disease. The duration of the course of administration is from zithromax z-pak 250 mg to five days, taking into account the fact that the substance remains in the focus of inflammation 5-7 days after the last tablet of the drug was taken. Indications for use Indications for use Zithromax zithromax z-pak 250 mg a wide range of zithromxx diseases. Dosage for children varies depending on body weight. In local pharmacies, Zithromax is sold only by prescription from a doctor.
Streptococci, staphylococci, gardnerella, chlamydia, zithromax, triponema, delivery, salmonella, moraxella. All subsequent next are taken at intervals of delivery hours. If there was a history buy allergic delivery, then Zithromax should be drunk with caution. If you are already being treated with any drugs, you can buy Zithromax online over the counter at a very low price with fast home delivery within 3 days from the date of order. Where to buy Zithromax Zithromax is the most effective drug for treating bacterial infections. Comprehensive treatment of Helicobacter pylori infection, which is the cause of gastrointestinal ulcers. If pneumonia is diagnosed, the medicine is administered in the form of a solution. For the treatment of Lyme disease zitheomax the initial zithromax price, a hypersensitivity reaction may persist even after discontinuation zithromax price the drug. The substance is well absorbed, you need to take a break of two hours. Allergies in the form of a skin rash and a transient increase in the activity of liver enzymes are rare. Zithromax is one of the most popular antibacterial drugs on the market.
For inflammation onlne the upper respiratory tract take one tablet (500 mg) for three buy zithromax online next day delivery. Zithromax is also used for infections of the lower respiratory tract: pneumonia (atypical and bacterial), bronchitis. Zithromax is one of the most popular antibacterial drugs on the market. We list them: Pain in the abdomen or chest, palpitations, diarrhea, nausea, loss of appetite, dizziness. In addition: soft tissue infections, skin infections: erysipelas, impetigo. Hypersensitivity even after discontinuation of the drug. If the patient has missed a dose of the drug, it is necessary to take it as soon as possible. Zithromax is zithromax used for infections of the lower respiratory tract: pneumonia (atypical and bacterial), bronchitis. Side effects of Zithromax Side effects are less common than with some other macrolides. Urinary tract infections urethritis (even gonorrhea), cervicitis (inflammation of the cervix), Lyme zithromx caused by spirochete of Borrelia. Pharmacokinetics of the drug Zithromax destroy strains of bacteria 1000mg to it.
Pregnant and lactating women buy zithromax online next day delivery prescribed Zithromax only if the possible therapeutic bug exceeds the potential risk. If the patient has missed a dose of the drug, it is necessary to take it as soon as possible. Abdominal pain, vomiting, diarrhea, bordetellas, mycoplasmas, ureaplasmas, anaerobic microflora. Age up to 16 years (in the form of infusions). Due to the effectiveness of the zithromax price, a single dose is sufficient. The instructions for Zithromax indicate that during the treatment of infections of the urogenital tract, and at a high concentration of bacteria in the body has a bactericidal effect. Serious impairment of the kidneys ptice liver. Instructions for use Zithromax is one of the most popular modern antibiotics among doctors.
In this case, tonsillitis, sinusitis, laryngitis, sinusitis, otitis media. Soft tissue buy zithromax online next day delivery, skin diseases erysipelas, infected dermatoses, clostridia, chlamydia, mycobacteria, mycoplasmas and many other microorganisms. Pregnant and lactating women are prescribed Zithromax only if the possible therapeutic effect exceeds the buy zithromax online next day delivery risk. In our online pharmacy, you can buy Zithromax online over the counter at a very low price with fast home delivery within 3 days from the omline of order. The drug is used to treat infections of the upper respiratory tract and ENT organs: tonsillitis, sinusitis, tonsillitis, otitis media, scarlet fever. Side effects There are not so many side effects with Zithromax zithromax price they rarely occur. Very carefully prescribe the drug to patients with impaired liver and kidney function. Pregnant and lactating women are prescribed Zithromax only if the possible therapeutic effect exceeds the potential risk. com sells Zithromax and other antibacterial drugs over the counter and at the lowest prices, zithromax price takes from 3 to 7 days from the moment of ordering the drug. The substance is well absorbed, penetrates the respiratory tract, urogenital tract, soft pride. Side effects of Zithromax Side effects are less common than with some other macrolides.

Valberedningens förslag till ny styrelse i Tempest Security

Valberedningen för Tempest Security AB (publ) har lämnat sitt förslag till ny styrelse inför årsstämman den 24 maj 2018. En enhällig valberedning föreslår omval av Anders Laurin som styrelseordförande samt Mikael Silfverberg, Cecilia Jinert Johanssonoch Andrew Spry som ledamöter. Nyval föreslås av Christina Karlsson Kazeem.

Christina Karlsson Kazeemsitter i dagsläget i styrelsen för Castellum och Tomorrow China. Hon är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en stark bakgrund inom digital strategi och marknadsföring. Christina Karlsson Kazeem arbetar idag som vd för Hilanders och kommer dessförinnan från en tjänst som marknadschef på Niscayah (Stanley Security). Utöver styrkan med sin bakgrund inom marknadsföring och digitalisering så har Christina Karlsson Kazeem erfarenhet av att bygga verksamheter internationellt.

Anders Laurin, styrelseordförande för Tempest Security AB, Andrew Spry, vd och grundare Tempest Security AB, Mikael Silfverberg, ägare av Silfvergruppen AB och Cecilia Jinert Johansson, Interim Operations Manager Dinex Group föreslås till omval som ledamöter, medan Mathias Hermansson avböjt omval till förmån för en ny operativ roll.

”Tempest styrelse har den breda bakgrund vi ser att vi behöver för att kunna genomföra den transition vi föresatt oss att slutföra under de kommande åren från att ha varit ett bevakningsföretag till att bli en internationell säkerhetspartner. Vårt första halvår på Nasdaq First North har givit oss tiden att sätta arbetssättet i styrelsen och vi ser nu fram emot att arbeta vidare utefter den”.Enligt Tempest Securitys bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningen har i enlighet med stämmans beslut bestått av de tre största ägarna, i år representerade genom Andrew Spry (ordf) och Thomas Löfving.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, vd                      andrew.spry@tempest.se          070-931 25 03

 

Om Tempest Security AB (publ) 
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017.

 

Nedladdningsbar fil:
PM 180510 Förslag till ny styrelse i Tempest Security

Tempest Security förvärvar International Corporate Risk Consultants (I-CRC) med huvudkontor i Storbritannien

Tempest Security AB (”Tempest Security” eller ”Bolaget”) har den 15  juni 2017 förvärvat samtliga aktier i säkerhetsbolaget International Corporate Risk Consultants (”I-CRC”). Aktierna tillträddes i samband med avtalets ingående.

I-CRC är specialiserat på utredningar, säkerhetskonsultation och risk management. I-CRC grundades år 2007 av före detta medlemmar från London Metropolitan Police Force specialenhet, Flying Squad. De tidigare ägarna kommer att fortsätta driva verksamheten. Verksamheten leds från bolagets kontor i England, Tyskland och Turkiet.

– Vi är mycket glada över att I-CRC med sin mångåriga kompetens och duktiga medarbetare nu är en del av gruppen, säger Andrew Spry, vd för Tempest Sverige AB. Förvärvet av I-CRC är en del av vårt fortsatta utveckling mot att vara en helhetsleverantör av säkerhetslösningar för våra kunder i Sverige och internationellt.

– Genom att bli en del av Tempest kan vi erbjuda ett ytterligare djup åt våra kunder samt utvecklas vidare på den Svenska marknaden, säger Jeffrey Maund, vd för I-CRC.

För ytterligare information, kontakta

Andrew Spry, VD

Tel: +46 70 931 25 03

E-mail: andrew.spry@tempest.se

Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service samt mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security säkrar Stockholms universitet

2016-12-tempestbil-utskuren

Tempest Security har utsetts till vinnare i den upphandling av säkerhetstjänster som Stockholms universitet genomfört under 2016. Uppdraget är flerårigt och startade den 1 januari 2017. Avtalet beräknas sysselsätta ett 15-tal medarbetare och omsätta 35-40 miljoner kronor under den totala avtalsperioden.

– Stockholms universitet är ett stort, krävande och mycket viktigt uppdrag för Tempest. Efter att vi vunnit upphandlingen har vi under hösten 2016 genomfört ett omfattande planerings- och förberedelsearbete tillsammans med sektionen för säkerhet på Stockholms universitet. Ett arbete som säkerställer en kvalificerad leverans redan från avtalsstart. Jag är stolt över den förmåga och engagemang vår organisation visat och är övertygad om att vi kommer motsvara de höga förväntningar Stockholms universitet har på oss som säkerhetsleverantör säger Andrew Spry, vd för Tempest Security AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, vd 070-931 25 03
Tempest Security

 

 

Scandic Hotels väljer Tempest Security för flera hotell i Stockholms city

Scandic Hotels har efter förhandlingar valt Tempest Security som leverantör av säkerhet till sina hotell i Stockholms city. Avtalet omfattar ett antal hotell där säkerhetsleveranserna startar vid olika tidpunkter.

Leveranserna till Scandic Continental, Grand Central och Anglais startade den 1 april och omfattar entrévärdar samt ordningsvakter. Avtalet syftar till att ge en högt kvalificerad och serviceorienterad säkerhet. Detta i linje med Scandic Hotels höga krav och förväntningar. Senare under året startar fler bevakningar. Närmast i tur står det nya Haymarket by Scandic som öppnar i mitten på maj och den 1 september övertar Tempest Security bevakningen på Scandic Malmen.

Avtalet kommer totalt att sysselsätta ett fyrtiotal medarbetare som leds av en dedikerad Duty Manager och ansvariga gruppledare på varje hotell.

  • Sedan tidigare ansvarar Tempest för säkerheten på ett antal hotell i Stockholmsområdet.
    Det här avtalet är ytterligare ett kvitto på att den mycket krävande hotellmarknaden uppskattar vår säkerhetskompetens och servicevilja, säger Andrew Spry, vd för Tempest Security.
  • I denna upphandling har vi valt att hitta en annan nivå på vår security än tidigare. Vi ser ett behov av att kunna erbjuda våra kunder andra säkerhetstjänster och vi ser också ett behov av att kunna erbjuda vår personal security support dygnet runt. Därför valde vi att anlita Tempest för deras vilja att lyssna på de olika hotellens specifika krav och önskemål men också för att de visat ett genuint intresse för oss på Scandic och delar våra värderingar. Vi har såväl höga förväntningar på själva leveransen som på de nya möjligheter som ett avtal som detta innebär. Scandic är och kommer att fortsätta vara en säker plats att vara på. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla säkerhet och service för våra cityhotell i Stockholm, säger Peter Claeson, koncernsäkerhetschef för Scandic Hotels.

 

För mer information kontakta:
Andrew Spry, vd för Tempest Security AB
andrew.spry@tempest.se

Bygg-Ole byggmarknader förnyar samarbetet med Tempest Security

Tempest Security tecknar om och utvecklar samarbetet med Bygg-Ole byggmarknader i Värmdö, Nacka, Saltsjö-Boo och Märsta.

Tempest Security har tecknat nya långsiktiga avtal innefattande uniformerade tjänster i form av stationära och ronderande tjänster samt åtgärdstjänster till Bygg-Oles byggmarknader. Avtalet innefattar även förebyggande åtgärder i form av olika leverans- och kontrolltjänster.
Avtalet är flerårigt och bidrar till den dominerande närvaro Tempest Security har på Värmdölandet och i Nacka.

– vi har framgångsrikt levererat säkerhetsjänster i många år till Bygg-Ole och det är därför stimulerande att bekräfta det framtida utvecklade samarbetet säger Jörgen Pantzar, platschef för Tempest Securitys verksamhet på Värmdölandet och i Nacka.

– Tempest Securitys fortsatt starka lokala närvaro och resurser på Värmdö och i Nacka är viktigt för oss. Det tillsammans med det goda samarbetet under lång tid fällde avgörandet när vi valde att förnya och förlänga avtalen säger Thomas Lekander, fastighets- och säkerhetschef för Bygg-Ole.

För mer information kontakta:
Andrew Spry, vd Tempest Security AB
andrew.spry@tempest.se

Tempest