Författararkiv: Andrew

Tempest redovisar hög tillväxt och starkt resultat 2013

Tempest redovisar hög tillväxt och  starkt resultat 2013. Under året ökade vår omsättning med cirka 40% till nära 43 MSEK (31 MSEK). Ökningen kommer i huvudsak från organisk tillväxt. Viktiga nya kunder året är bland annat MIDROC, Uppsala Läns Landsting och Sheraton. Ett mindre förvärv, utbildningsbolaget Gregers Transkonsult AB, skedde i slutet av året.

Rörelseresultatet ökade markant under 2013. Tidigare investeringar i ökad omsättning tillsammans med resultatförbättrande åtgärder lyfte vår rörelsemarginal (EBIT) till 9% (5%).

Begränsat investeringsbehov i anläggningstillgångar och vidare arbete med att förbättra rörelsekapitalet ledde till en ytterligare förstärkning av vår balansräkning. Bolagen har sedan start varit skuldfria och vi står i slutet av 2013 rustade med en god nettokassa för fortsatta satsningar.

– 2013 var ett oerhört starkt år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet, säger VD Andrew Spry. Vi har mycket att glädjas över för året, inte minst de nya kunder som vi inlett samarbeten med och många nya duktiga medarbetare. Tillskotten har gjort att vi stärkt vår position som en ledande regional leverantör av bevakningstjänster med hög kvalité.

Vårt kraftfulla erbjudande, fina kundportfölj och kompetenta samt engagerade medarbetare gör att vi har stor tilltro till framtiden, fortsätter Andrew Spry. Det kommande året ser ut att bli minst lika spännande. Vi har hitintills i år redan tecknat avtal med Unibail-Rodamco, Solvalla, Engelska Ambassaden, Axfood och många fler, vilket är mycket positivt. Den fortsatt goda tillväxten har gjort att vi satsar ytterligare på att stärka upp vår organisation för framtida utmaningar. 2014 blir ännu ett spännande år.

Tempest Group startar Svensk Larminstallation AB

Tempest Group har tillsammans med Patrik Bengtsson grundat Svensk Larminstallation. Patrik Bengtsson tillträder som VD för bolaget. Svensk Larminstallation breddar Tempest Groups utbud av tjänster till att inkludera teknik och installationer. Det ger gruppen vidare möjligheter att möta den efterfrågan av tekniska tjänster som befintliga kunder och samarbetspartners har idag.

– ”Vi får alltmer förfrågningar från våra kunder om vi utöver bemanning och ronder kan vara dem behjälpliga med säkerhetsrelaterad teknik, säger Svensk Larminstallations VD Patrik Bengtsson. Vi ser det som ett komplement till gruppens befintliga struktur och ett ytterligare steg för att bli en helhetsleverantör inom säkerhet.”

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest Security får fortsatt förtroende som leverantör till Botkyrkabyggen

Tempest Security AB har fått fortsatt förtroende som leverantör av bevaknings- och störningsjourtjänster åt Botkyrkabyggen i Stockholm. Uppdraget som pågår under fyra år påbörjas hösten 2013 och består av både stationära och mobil tjänster.

– Vi är mycket glada att vi blivit anförtrodda som leverantör till Botkyrkabyggen, säger VD Andrew Spry. Uppdraget stärker oss ytterligare som leverantör i södra Stockholm och innebär att vi har ytterligare resursmöjligheter inom vår mobila verksamhet.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Tempest Security expanderar med personskydd och specialtjänster inom bevakning

Tempest Security expanderar med personskydd och specialtjänster inom bevakning

Tempest Security har rekryterat Lennarth Ädel som vice VD med ansvar för att starta och utveckla bolagets enhet för specialtjänster inom bevakning. Bolaget har per dagens datum erhållit auktorisation från Länsstyrelsen för att tillhandahålla personskydd. Tempest Security har som mål att vara en helhetsleverantör inom säkerhet, vilket gör tjänsteutökningen till en naturlig del i företagets utveckling. Ädel har nära 30 års branscherfarenhet varav de tolv senaste åren som ansvarig för personskydds- (CPU) och specialtjänster.

– Positionen som ansvarig för enheten specialtjänster är som klippt och skuren för Lennarth Ädel, säger VD Andrew Spry. Hans gedigna erfarenhet från branschen och Ädels goda renommé säkrar såväl en god tillströmning av utbildad och erfaren personal som ett intresse från potentiella kunder. Tillsammans med Ädel har vi rekryterat ett femtontal personskyddsväktare för att arbeta operativt med de nya tjänsterna. Därutöver har Ädel knutit till sig spetskompetens från närliggande branscher.

– Tempest Securitys höga ambitioner innebär en stor utmaning för både mig och min personal, säger Ädel. Genom att bygga en stabil plattform med spetskompetens är vårt mål att ta verksamheten till nästa nivå tillsammans med våra kunder. Dagens allt mer öppna och svåröverskådliga samhälle med allt snabbare informationsflöden och kortare reaktionstider ställer högre krav på alla inom området personskydd och specialtjänster. Produkterna måste bli bredare och mer flexibla samt kunna samverka med kundens verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

VD Tempest Group Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se
vVD Tempest Group Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se
vVD Tempest Security Lennarth Ädel lennarth.adel@tempest.se

Tempest Security utvald som leverantör till Uppsala Läns Landsting

Tempest Security AB har blivit utvald som leverantör av bevakningstjänster åt Uppsala Läns Landsting. Uppdraget påbörjas i oktober 2013 och består i huvudsak av mobila tjänster, den del av Tempest Security som växer snabbast.

– Uppsala Län är en mycket intressant region och uppdraget stärker vår närvaro ytterligare, säger VD Andrew Spry. Området har en stor andel samhällsviktiga verksamheter, vilket gör det till en intressant marknad för oss.”

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest Security vald som leverantör när SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen

Tempest Security vald som leverantör när SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen

Tempest Security vald som leverantör när SKI höjer kvalitetsribban i bevakningsbranschen. Sedan 20 februari har 465 upphandlande myndigheter möjlighet att avropa lokalt anpassade bevaknings- och larmtjänster med god kvalitet till förmånliga priser.

– SKI har varit grundliga i sitt arbete och vågade använda sig av kvalitetskrav i högre utsträckning än vad som tidigare gjorts i den här typen av upphandling och bransch.  Det är verkligen ett steg framåt och innebär bättre säkerhet för alla parter, säger Mikael Johansson från branschorganisationen Sweguard.

– Vi är mycket stolta över att vara en av tretton utvalda leverantörer, säger VD Andrew Spry. Vi uppfattar det som positivt för både leverantörer och beställare inom branschen att SKI i större utsträckning sätter kvalitét i fokus.

Ramavtalet Bevakning och larmtjänster 2012 beräknas ha en årlig avropsvolym till ett värde av 45 miljoner SEK/år eller 180 miljoner över hela avtalsperioden.

Se pressmeddelandet från SKI: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/supportsidor_1/nyheter_1/pressmeddelande-ski-hojer-kvalitetsribban-i-bevakningsbranschen

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest Group tecknar avtal med Svenska Störningsjouren

Tempest Security AB har tecknat samarbetsavtal med Svenska Störningsjouren om störningsjour i Stockholms Län.

– I Tempest Security har vi funnit en långsiktig partner som kan växa tillsammans med vår verksamhet. Vi har för avsikt att utöka vår geografiska täckning och ser att de tillväxtplaner som Tempest Security har sammanfaller väl med våra. Paul Head, VD Svenska Störningsjouren.

– Det här är ett samarbete som befäster vår växande roll inom mobila tjänster i Stockholms Län. Säger Andrew Spry, VD Tempest Group. Samarbetet innebär därtill en viktig utökning av Tempests närvaro på flera nyckelområden inom Storstockholm.

Om Tempest Group

Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget runt 150 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se
Patrik Bengtsson, patrik.bengtsson@tempest.se

Tempest